Τιμές ακινήτων στο δήμο Αττική

Ο χάρτης δείχνει τις μέσες τιμές κατοικιών στον δήμο Αττική. Η περίοδος αναφοράς είναι Ιούνιο 2024.

πώληση

1.563 €/m²

από 1.506 €/τ.μ. έως 1.734 €/τ.μ.

ενοικίαση

8,86 €/m²

από 8,71 €/τ.μ. έως 9,64 €/τ.μ.

Τάση τιμών ακινήτων σε Αττική

Το ακόλουθο γράφημα δείχνει την τάση τιμών με την πάροδο του χρόνου όλων ή συγκεκριμένων τύπων κατοικιών Αττική, προς πώληση και προς ενοικίαση.

Μέση τιμή πώληση (€/m²)
Η υπηρεσία είναι προσωρινά μη διαθέσιμη

Η μέση τιμή για κατοικίες προς πώληση κατά την περίοδο Ιούνιο 2024, ήταν € 1.563 ανά τ.μ., με μια αύξηση του 16,55% σε σύγκριση με την περίοδο Ιούνιο 2023 (1.341 €/τ.μ.). Τα τελευταία 2 χρόνια, η μέση τιμή στον δήμο Αττική έφτασε στο υψηλότερο σημείο τον μήνα Ιούνιο 2024, με μέση τιμή € 1.563 ανά τ.μ. Η χαμηλότερη ζητούμενη τιμή σημειώθηκε κατά την περίοδο Αύγουστο 2022: για ένα ακίνητο προς πώληση η μέση ζητούμενη τιμή ήταν € 1.239 ανά τ.μ.

Μέση τιμή ενοικίαση (€/m²)
Η υπηρεσία είναι προσωρινά μη διαθέσιμη

Η μέση τιμή για κατοικίες προς ενοικίαση κατά την περίοδο Ιούνιο 2024, ήταν € 8,86 ανά τ.μ., με μια αύξηση του 15,82% σε σύγκριση με την περίοδο Ιούνιο 2023 (€ 7,65 το μήνα €/τ.μ.). Τα τελευταία 2 χρόνια, η μέση τιμή στον δήμο Αττική έφτασε στο υψηλότερο σημείο τον μήνα Ιούνιο 2024, με μέση τιμή € 8,86 ανά τ.μ. Η χαμηλότερη ζητούμενη τιμή σημειώθηκε κατά την περίοδο Αύγουστο 2022: για ένα ακίνητο προς ενοικίαση η μέση ζητούμενη τιμή ήταν € 7,50 το μήνα ανά τ.μ.

Οι τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο στις περιοχές Αττική

Κατά τον μήνα Ιούνιο 2024, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς πώληση στην περιοχή Αττική ήταν υψηλότερη στην υποπεριοχή Λεωφ. Λιοσίων, με € 1.734 ανά τ.μ. Αντιθέτως, η χαμηλότερη τιμή ήταν στην υποπεριοχή Πλατεία Αττικής με μέσο όρο € 1.506 ανά τ.μ..
Τον ίδιο μήνα, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς ενοικίαση στην περιοχή Αττική ήταν υψηλότερη στην υποπεριοχή Λεωφ. Λιοσίων, με € 9,64 το μήνα ανά τ.μ. Η χαμηλότερη τιμή αντίστοιχα ήταν στην υποπεριοχή Θυμαράκια με μέσο όρο € 8,71 το μήνα ανά τ.μ.

ΠεριοχέςΠώληση(€/m²)Ενοικίαση(€/m²)
Λεωφ. Λιοσίων1.7349,64
Πλατεία Αττικής1.5068,8
Θυμαράκια1.6288,71