Τιμές ακινήτων στην περιοχή Περιβόλια, Γαλάτσι

Ο χάρτης δείχνει τις μέσες τιμές κατοικιών στην περιοχή Περιβόλια, Γαλάτσι. Η περίοδος αναφοράς είναι Αύγουστο 2023.

πώληση

2.286 €/m²

-

ενοικίαση

8,51 €/m²

-

Τάση τιμών ακινήτων στην περιοχή Περιβόλια

Το ακόλουθο γράφημα δείχνει 1 την τάση τιμών με την πάροδο του χρόνου 2 όλων ή συγκεκριμένων τύπων κατοικιών στην περιοχή Περιβόλια, προς πώληση και προς ενοικίαση.

Μέση τιμή πώληση (€/m²)
Η υπηρεσία είναι προσωρινά μη διαθέσιμη

Η μέση τιμή για κατοικίες προς πώληση τον Αύγουστο 2023, ήταν € 2.286 ανά τ.μ., με μια αύξηση του 10,01% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2022 (2.078 €/τ.μ.). Τα τελευταία 2 χρόνια, η μέση τιμή στην περιοχή Περιβόλια έφτασε στο υψηλότερο σημείο τον μήνα Αύγουστο 2023, με μέση τιμή € 2.286 ανά τ.μ. Η χαμηλότερη ζητούμενη τιμή σημειώθηκε τον Οκτώβριο 2022: για ένα ακίνητο προς πώληση η μέση ζητούμενη τιμή ήταν € 1.970 ανά τ.μ.

Μέση τιμή ενοικίαση (€/m²)
Η υπηρεσία είναι προσωρινά μη διαθέσιμη

Η μέση τιμή για κατοικίες προς ενοικίαση τον Αύγουστο 2023, ήταν € 8,51 το μήνα ανά τ.μ., με μια αύξηση του 7,45% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2022 (€ 7,92 το μήνα ανά τ.μ.). Τα τελευταία 2 χρόνια, η μέση τιμή στην περιοχή Περιβόλια έφτασε στο υψηλότερο σημείο τον μήνα Αύγουστο 2023, με μέση τιμή € 8,51 ανά τ.μ. Η χαμηλότερη ζητούμενη τιμή σημειώθηκε τον Νοέμβριο 2021: για ένα ακίνητο προς ενοικίαση η μέση ζητούμενη τιμή ήταν € 6,59 το μήνα ανά τ.μ.