Τιμές ακινήτων στην περιοχή Ελευθερούπολη, Νέα Ιωνία

Ο χάρτης δείχνει τις μέσες τιμές κατοικιών στην περιοχή Ελευθερούπολη, Νέα Ιωνία. Η περίοδος αναφοράς είναι Αύγουστο 2023.

πώληση

2.274 €/m²

-

ενοικίαση

7,17 €/m²

-

Τάση τιμών ακινήτων στην περιοχή Ελευθερούπολη

Το ακόλουθο γράφημα δείχνει 1 την τάση τιμών με την πάροδο του χρόνου 2 όλων ή συγκεκριμένων τύπων κατοικιών στην περιοχή Ελευθερούπολη, προς πώληση και προς ενοικίαση.

Μέση τιμή πώληση (€/m²)
Η υπηρεσία είναι προσωρινά μη διαθέσιμη

Η μέση τιμή για κατοικίες προς πώληση τον Αύγουστο 2023, ήταν € 2.274 ανά τ.μ., με μια αύξηση του 22,65% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2022 (1.854 €/τ.μ.). Τα τελευταία 2 χρόνια, η μέση τιμή στην περιοχή Ελευθερούπολη έφτασε στο υψηλότερο σημείο τον μήνα Ιούλιο 2023, με μέση τιμή € 2.303 ανά τ.μ. Η χαμηλότερη ζητούμενη τιμή σημειώθηκε τον Δεκέμβριο 2021: για ένα ακίνητο προς πώληση η μέση ζητούμενη τιμή ήταν € 1.485 ανά τ.μ.

Μέση τιμή ενοικίαση (€/m²)
Η υπηρεσία είναι προσωρινά μη διαθέσιμη

Η μέση τιμή για κατοικίες προς ενοικίαση τον Αύγουστο 2023, ήταν € 7,17 το μήνα ανά τ.μ., με μια μείωση του 13,41% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2022 (€ 8,28 το μήνα ανά τ.μ.). Τα τελευταία 2 χρόνια, η μέση τιμή στην περιοχή Ελευθερούπολη έφτασε στο υψηλότερο σημείο τον μήνα Νοέμβριο 2022, με μέση τιμή € 10,17 ανά τ.μ. Η χαμηλότερη ζητούμενη τιμή σημειώθηκε τον Δεκέμβριο 2021: για ένα ακίνητο προς ενοικίαση η μέση ζητούμενη τιμή ήταν € 1,49 το μήνα ανά τ.μ.