Τιμές ακινήτων στο δήμο Πατήσια

Ο χάρτης δείχνει τις μέσες τιμές κατοικιών στον δήμο Πατήσια. Η περίοδος αναφοράς είναι Νοέμβριο 2022.

πώληση

1.267 €/m²

από € 1.170 €/τ.μ. έως € 1.349 €/τ.μ.

ενοικίαση

7,19 €/m²

από € 6,97 €/τ.μ. έως € 7,47 €/τ.μ.

Τάση τιμών ακινήτων σε Πατήσια

Το ακόλουθο γράφημα δείχνει την τάση τιμών με την πάροδο του χρόνου όλων ή συγκεκριμένων τύπων κατοικιών Πατήσια, προς πώληση και προς ενοικίαση.

Μέση τιμή πώληση (€/m²)
Η υπηρεσία είναι προσωρινά μη διαθέσιμη

Η μέση τιμή για κατοικίες προς πώληση τον Νοέμβριο 2022, ήταν € 1.267 ανά τ.μ., με μια αύξηση του 0,96% σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2021 (1.255 €/τ.μ.). Τα τελευταία 2 χρόνια, η μέση τιμή στον δήμο Πατήσια έφτασε στο υψηλότερο σημείο τον μήνα Ιούλιο 2021, με μέση τιμή € 1.293 ανά τ.μ. Η χαμηλότερη ζητούμενη τιμή σημειώθηκε τον Μάρτιο 2022: για ένα ακίνητο προς πώληση η μέση ζητούμενη τιμή ήταν € 1.203 ανά τ.μ.

Μέση τιμή ενοικίαση (€/m²)
Η υπηρεσία είναι προσωρινά μη διαθέσιμη

Η μέση τιμή για κατοικίες προς ενοικίαση τον Νοέμβριο 2022, ήταν € 7,19 το μήνα ανά τ.μ., με μια αύξηση του 8,94% σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2021 (€ 6,60 το μήνα ανά τ.μ.). Τα τελευταία 2 χρόνια, η μέση τιμή στον δήμο Πατήσια έφτασε στο υψηλότερο σημείο τον μήνα Οκτώβριο 2022, με μέση τιμή € 7,21 ανά τ.μ. Η χαμηλότερη ζητούμενη τιμή σημειώθηκε τον Φεβρουάριο 2021: για ένα ακίνητο προς ενοικίαση η μέση ζητούμενη τιμή ήταν € 5,87 το μήνα ανά τ.μ.

Οι τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο στις περιοχές Πατήσια

Κατά τον μήνα Νοέμβριο 2022, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς πώληση στην περιοχή Πατήσια ήταν υψηλότερη στην υποπεριοχή Γκράβα, με € 1.349 ανά τ.μ. Αντιθέτως, η χαμηλότερη τιμή ήταν στην υποπεριοχή Πλατεία Κολιάτσου με μέσο όρο € 1.170 ανά τ.μ..
Τον ίδιο μήνα, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς ενοικίαση στην περιοχή Πατήσια ήταν υψηλότερη στην υποπεριοχή Όσιος Λουκάς, με € 7,47 το μήνα ανά τ.μ. Η χαμηλότερη τιμή αντίστοιχα ήταν στην υποπεριοχή Πλατεία Κολιάτσου με μέσο όρο € 6,97 το μήνα ανά τ.μ.

ΠεριοχέςΠώληση(€/m²)Ενοικίαση(€/m²)
Πλατεία Κολιάτσου1.1706,97
Όσιος Λουκάς1.2117,47
Γκράβα1.3497,25