Τιμές ακινήτων στην περιοχή Πλατεία Κολιάτσου, Πατήσια

Ο χάρτης δείχνει τις μέσες τιμές κατοικιών στην περιοχή Πλατεία Κολιάτσου, Πατήσια. Η περίοδος αναφοράς είναι Νοέμβριο 2022.

πώληση

1.170 €/m²

-

ενοικίαση

6,97 €/m²

-

Τάση τιμών ακινήτων στην περιοχή Πλατεία Κολιάτσου

Το ακόλουθο γράφημα δείχνει 1 την τάση τιμών με την πάροδο του χρόνου 2 όλων ή συγκεκριμένων τύπων κατοικιών στην περιοχή Πλατεία Κολιάτσου, προς πώληση και προς ενοικίαση.

Μέση τιμή πώληση (€/m²)
Η υπηρεσία είναι προσωρινά μη διαθέσιμη

Η μέση τιμή για κατοικίες προς πώληση τον Νοέμβριο 2022, ήταν € 1.170 ανά τ.μ., με μια αύξηση του 6,85% σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2021 (1.095 €/τ.μ.). Τα τελευταία 2 χρόνια, η μέση τιμή στην περιοχή Πλατεία Κολιάτσου έφτασε στο υψηλότερο σημείο τον μήνα Οκτώβριο 2022, με μέση τιμή € 1.187 ανά τ.μ. Η χαμηλότερη ζητούμενη τιμή σημειώθηκε τον Ιανουάριο 2021: για ένα ακίνητο προς πώληση η μέση ζητούμενη τιμή ήταν € 1.056 ανά τ.μ.

Μέση τιμή ενοικίαση (€/m²)
Η υπηρεσία είναι προσωρινά μη διαθέσιμη

Η μέση τιμή για κατοικίες προς ενοικίαση τον Νοέμβριο 2022, ήταν € 6,97 το μήνα ανά τ.μ., με μια μείωση του 0,29% σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2021 (€ 6,99 το μήνα ανά τ.μ.). Τα τελευταία 2 χρόνια, η μέση τιμή στην περιοχή Πλατεία Κολιάτσου έφτασε στο υψηλότερο σημείο τον μήνα Μάιο 2022, με μέση τιμή € 7,20 ανά τ.μ. Η χαμηλότερη ζητούμενη τιμή σημειώθηκε τον Φεβρουάριο 2021: για ένα ακίνητο προς ενοικίαση η μέση ζητούμενη τιμή ήταν € 6,22 το μήνα ανά τ.μ.