Τιμές ακινήτων στο δήμο Κερκίνη

Ο χάρτης δείχνει τις μέσες τιμές κατοικιών στον δήμο Κερκίνη. Η περίοδος αναφοράς είναι Σεπτέμβριο 2022.

πώληση

πώληση

543 €/m²

από 143 €/τ.μ. έως 650 €/τ.μ.

ενοικίαση

ενοικίαση

-

-

Τάση τιμών ακινήτων σε Κερκίνη

Το ακόλουθο γράφημα δείχνει την τάση τιμών με την πάροδο του χρόνου όλων ή συγκεκριμένων τύπων κατοικιών Κερκίνη, προς πώληση και προς ενοικίαση.

Μέση τιμή πώληση (€/m²)

Η μέση τιμή για κατοικίες προς πώληση τον Σεπτέμβριο 2022, ήταν € 543 ανά τ.μ., με μια μείωση του 0,91% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2021 (548 €/τ.μ.). Τα τελευταία 2 χρόνια, η μέση τιμή στον δήμο Κερκίνη έφτασε στο υψηλότερο σημείο τον μήνα Ιούνιο 2021, με μέση τιμή € 573 ανά τ.μ. Η χαμηλότερη ζητούμενη τιμή σημειώθηκε τον Δεκέμβριο 2020: για ένα ακίνητο προς πώληση η μέση ζητούμενη τιμή ήταν € 513 ανά τ.μ.

Μέση τιμή ενοικίαση (€/m²)

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για τις ζητούμενες τιμές ανά τ.μ. για ακίνητα προς ενοικίαση στην πόλη Κερκίνη; για αυτό τον λόγο, σας προτείνουμε να επισκέπτεσθε περιοδικά αυτή τη σελίδα.

Οι τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο στις περιοχές Κερκίνη

Κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2022, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς πώληση στην περιοχή Κερκίνη ήταν υψηλότερη στην υποπεριοχή Άνω Πορόια, με € 650 ανά τ.μ. Αντιθέτως, η χαμηλότερη τιμή ήταν στην υποπεριοχή Πλατανάκια με μέσο όρο € 143 ανά τ.μ..