Τιμές ακινήτων στο δήμο Χαλκίδα

Ο χάρτης δείχνει τις μέσες τιμές κατοικιών στον δήμο Χαλκίδα. Η περίοδος αναφοράς είναι Μάιο 2023.

πώληση

1.280 €/m²

από € 1.280 €/τ.μ. έως € 1.280 €/τ.μ.

ενοικίαση

7,00 €/m²

από € 7,00 €/τ.μ. έως € 7,00 €/τ.μ.

Τάση τιμών ακινήτων σε Χαλκίδα

Το ακόλουθο γράφημα δείχνει την τάση τιμών με την πάροδο του χρόνου όλων ή συγκεκριμένων τύπων κατοικιών Χαλκίδα, προς πώληση και προς ενοικίαση.

Μέση τιμή πώληση (€/m²)
Η υπηρεσία είναι προσωρινά μη διαθέσιμη

Η μέση τιμή για κατοικίες προς πώληση τον Μάιο 2023, ήταν € 1.280 ανά τ.μ., με μια αύξηση του 2,07% σε σύγκριση με τον Μάιο 2022 (1.254 €/τ.μ.). Τα τελευταία 2 χρόνια, η μέση τιμή στον δήμο Χαλκίδα έφτασε στο υψηλότερο σημείο τον μήνα Ιούλιο 2021, με μέση τιμή € 1.486 ανά τ.μ. Η χαμηλότερη ζητούμενη τιμή σημειώθηκε τον Φεβρουάριο 2022: για ένα ακίνητο προς πώληση η μέση ζητούμενη τιμή ήταν € 1.203 ανά τ.μ.

Μέση τιμή ενοικίαση (€/m²)
Η υπηρεσία είναι προσωρινά μη διαθέσιμη

Η μέση τιμή για κατοικίες προς ενοικίαση τον Μάιο 2023, ήταν € 7,00 το μήνα ανά τ.μ., με μια αύξηση του 37,25% σε σύγκριση με τον Μάιο 2022 (€ 5,10 το μήνα ανά τ.μ.). Τα τελευταία 2 χρόνια, η μέση τιμή στον δήμο Χαλκίδα έφτασε στο υψηλότερο σημείο τον μήνα Ιανουάριο 2023, με μέση τιμή € 7,16 ανά τ.μ. Η χαμηλότερη ζητούμενη τιμή σημειώθηκε τον Απρίλιο 2022: για ένα ακίνητο προς ενοικίαση η μέση ζητούμενη τιμή ήταν € 5,09 το μήνα ανά τ.μ.

Οι τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο στις περιοχές Χαλκίδα

Κατά τον μήνα Μάιο 2023, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς πώληση στην περιοχή Χαλκίδα ήταν υψηλότερη στην υποπεριοχή Κέντρο, με € 1.280 ανά τ.μ. Αντιθέτως, η χαμηλότερη τιμή ήταν στην υποπεριοχή Κέντρο με μέσο όρο € 1.280 ανά τ.μ..
Τον ίδιο μήνα, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς ενοικίαση στην περιοχή Χαλκίδα ήταν υψηλότερη στην υποπεριοχή Κέντρο, με € 7,00 το μήνα ανά τ.μ. Η χαμηλότερη τιμή αντίστοιχα ήταν στην υποπεριοχή Κέντρο με μέσο όρο € 7,00 το μήνα ανά τ.μ.

ΠεριοχέςΠώληση(€/m²)Ενοικίαση(€/m²)
Κέντρο1.2807
Πασάς--