Τιμές ακινήτων στην περιοχή Μονοκαρυά, Ιστιαία

Ο χάρτης δείχνει τις μέσες τιμές κατοικιών στην περιοχή Μονοκαρυά, Ιστιαία. Η περίοδος αναφοράς είναι Μάιο 2023.

πώληση

910 €/m²

-

ενοικίαση

0,00 €/m²

-

Τάση τιμών ακινήτων στην περιοχή Μονοκαρυά

Το ακόλουθο γράφημα δείχνει 1 την τάση τιμών με την πάροδο του χρόνου 2 όλων ή συγκεκριμένων τύπων κατοικιών στην περιοχή Μονοκαρυά, προς πώληση και προς ενοικίαση.

Μέση τιμή πώληση (€/m²)
Η υπηρεσία είναι προσωρινά μη διαθέσιμη

Η μέση τιμή για κατοικίες προς πώληση τον Μάιο 2023, ήταν € 910 ανά τ.μ., με μια αύξηση του 970,59% σε σύγκριση με τον Μάιο 2022 (85 €/τ.μ.). Τα τελευταία 2 χρόνια, η μέση τιμή στην περιοχή Μονοκαρυά έφτασε στο υψηλότερο σημείο τον μήνα Οκτώβριο 2022, με μέση τιμή € 1.065 ανά τ.μ. Η χαμηλότερη ζητούμενη τιμή σημειώθηκε τον Μάιο 2022: για ένα ακίνητο προς πώληση η μέση ζητούμενη τιμή ήταν € 85 ανά τ.μ.

Μέση τιμή ενοικίαση (€/m²)
Η υπηρεσία είναι προσωρινά μη διαθέσιμη

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για τις ζητούμενες τιμές ανά τ.μ. για ακίνητα προς ενοικίαση στην πόλη Μονοκαρυά; για αυτό τον λόγο, σας προτείνουμε να επισκέπτεσθε περιοδικά αυτή τη σελίδα.