Γενικοί Όροι και Παροχή Υπηρεσιών

Ο ιστότοπος στις εκδόσεις του για υπολογιστές και κινητά και οι εφαρμογές Indomio (εφεξής: "ιστότοπος και εφαρμογή") ανήκουν στην εταιρεία Immobiliare.it S.p.A., με έδρα Via Carlo Farini 41, 20159 Milan - N.I.F. 08435221000, REA: MI - 1780307 - Η Immobiliare.it S.p.A. έχει αναθέσει τη διαχείριση και την εμπορική προώθηση του δικτυακού τόπου στην Ελλάδα στην εταιρεία Lead Generation S.A. με έδρα στη ριζουντος, ελληνικο αργυρουπολη, ελληνικου / αττικης, 16777, greece - (εφεξής: "Ιδιοκτήτης")
Η πρόσβαση στο site και την εφαρμογή καθώς και οι πληροφορίες που αφορούν όλες τις υπηρεσίες συνεπάγεται την τήρηση και αποδοχή όλων των Γενικών Όρων Χρήσης (εφεξής: "Όροι"). Για το λόγο αυτό, σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά το περιεχόμενο αν θέλετε να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες για τους σκοπούς των υπηρεσιών που προσφέρονται από το Sito και την εφαρμογή.

Ιδιότητα Χρήστη  Αρχή σελίδας

Η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας που προσφέρεται από την Ιστοσελίδα και την εφαρμογή (στο εξής: "Υπηρεσία" ή "Υπηρεσίες") αναθέτει στον χρήστη την ιδιότητα του Χρήστη (εφεξής "Χρήστης" ή "Χρήστες"). Σε γενικές γραμμές, ο Χρήστης δεν απαιτείται να εγγραφεί για πρόσβαση στις υπηρεσίες που προσφέρονται από την ιστοσελίδα και την εφαρμογή, ωστόσο, για τη χρήση κάποιων Υπηρεσιών, ενδέχεται να απαιτείται η εγγραφή των Χρηστών. Αυτή η εγγραφή θα γίνει με τη μορφή που δηλώνεται ρητά στη σχετική Υπηρεσία.

Οι Υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω της Ιστοσελίδας και της εφαρμογής είναι ως επί το πλείστον δωρεάν. Ωστόσο, γιατην χρήση ορισμένων υπηρεσιών προβλέπεται χρέωση με επιλογή προιόντων που αγοράζονται. Επιλογές πληρωμής (στο εξής: "Επιλογές Πληρωμής") εννοείται η αγορά από τον Ιδιώτη πρόσθετων υπηρεσιών που περιγράφονται αναλυτικά κατά την δημοσίευση αγγελιών στην ιστοσελίδα και την εφαρμογή.

Ο χρήστης για οτιδήποτε αφορά στην τιμολόγηση, συμπεριλαμβανομένη την αλλαγής ή διόρθωσης της επωνυμίας του γραφείου, αλλαγές στο ποσό πληρωμής, επιστροφές και λοιπά λογιστικά θέματα, πρέπει να επικοινωνήσει με την Lead Generation S.A. στο - info@indomio.gr

Τύποι Χρηστών  Αρχή σελίδας

Όσο αφορά τη χρήση της ιστοσελίδας και της εφαρμογής υπάρχουν δύο τύποι χρηστών: Απλοί Χρήστες και Επαγγελματίες Χρήστες.

Οι Απλοί Χρήστες είναι ιδιώτες (αλλά και επαγγελματίες που χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα και την Εφαρμογή για διαφορετικούς σκοπούς από τους Επαγγελματίες Χρήστες,ο όρος εξηγείται παρακάτω) και ορίζονται ως τέτοιοι για τη χρήση της ιστοσελίδας και της Εφαρμογής με σκοπό την αναζήτηση ακινήτων και πληροφοριών για ακίνητα. Οι Απλοί Χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες (π.χ. αναζήτηση ακινήτων) ανώνυμα, ενώ για άλλες υπηρεσίες (π.χ. αποθήκευση αγγελιών, αναζητήσεις για αυτόματη λήψη πληροφοριών σχετικά με νέες αγγελίες) είναι απαραίτητο να εγγραφούν πριν το χρησιμοποιήσουν.

Επαγγελματίες χρήστες είναι κτηματομεσίτες, κατασκευαστικές εταιρείες, άλλοι επαγγελματίες και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ακινήτων που χρησιμοποιούν το site και την εφαρμογή για να παρέχουν υπηρεσίες στους Απλούς Χρήστες. Οι Επαγγελματίες Χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες που προορίζονται για αυτούς αφού επικοινωνήσουν με τον Κάτοχο της ιστοσελίδας για να ζητήσουν την ενεργοποίηση υπηρεσιών που επέρχεται με την σύναψη συμβολαίου (στο εξής "συμβόλαιο παροχής υπηρεσιών").

Προκειμένου να εξακριβωθεί η καταλληλότητα των χρηστών, ο ιδιοκτήτης μπορεί να διενεργεί κατάλληλους ελέγχους τόσο πριν όσο και μετά τη δημοσίευση των διαφημίσεων. Εάν ο χρήστης δεν συνεργάζεται ή δεν παρέχει ανατροφοδότηση στα αιτήματα του ιδιοκτήτη, ο ιδιοκτήτης διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύσει και/ή να διαγράψει την αγγελία που τον αναφέρει. Η δημοσίευση των αγγελιών γίνεται από τους Απλούς Χρήστες και τους Επαγγελματίες Χρήστες στην παράγραφο "Δημοσίευση των αγγελιών".

Ανήλικοι  Αρχή σελίδας

Η χρήση των Υπηρεσιών προορίζεται αποκλειστικά για ενήλικες. Για να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία οι ανήλικοι πρέπει να έχουν προηγουμένως λάβει άδεια από τους γονείς, τους κηδεμόνες ή τους νόμιμους αντιπροσώπους τους, οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που εκτελούνται από τους ανήλικους στην Ιστοσελίδα και την Εφαρμογή.

Επιτρεπόμενες και απαγορευμένες χρήσεις  Αρχή σελίδας

Απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση εμπορική εκμετάλλευση των Υπηρεσιών μέσω της πρόσβασης, της χρήσης, της μεταφοράς των πληροφοριών που περιέχονται στην Ιστοσελίδα και την εφαρμογή. Η παραβίαση θα διώκεται σύμφωνα με το νόμο. Ο Χρήστης αναγνωρίζει και συμφωνεί με τη χρήση του περιεχομένου ή / και των Υπηρεσιών που προσφέρονται από την ιστοσελίδα και την εφαρμογή με δική του ευθύνη.

Ο Χρήστης αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα και την Εφαρμογή και το σύνολο του περιεχομένου και των Υπηρεσιών σύμφωνα με το νόμο, τον ηθικό κώδικα, τη δημόσια τάξη και ότι προβλέπουν. Ομοίως, δεσμεύεται επίσης να κάνει σωστή χρήση των Υπηρεσιών ή/και του περιεχομένου της Ιστοσελίδας και της Εφαρμογής και να μην τις χρησιμοποιήσει για παράνομες δραστηριότητες, ενάντιες στην καλή πίστη, παραβιάζοντας τα δικαιώματα τρίτων ή /και τους κανονισμούς που παραβιάζουν πνευματική ιδιοκτησία, ή οποιοδήποτε άλλο κανόνα δικαίου.

Συγκεκριμένα, ο Χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην μεταδίδει, εισάγει, διανέμει ή καθιστά διαθέσιμα σε τρίτους πληροφορίες και υλικό (δεδομένα, μηνύματα, εικόνες, αρχεία ήχου, εικόνες, φωτογραφίες, λογισμικό κ.λπ.) που έρχονται σε αντίθεση με το δίκαιο, την ηθική, τη δημόσια τάξη και τους Όρους Χρήσης. Απαγορεύται η χρήση της Ιστοσελίδας και της Εφαρμογής για διαφορετικούς σκοπούς από εκείνους που προβλέπονται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων.

Επιπλέον,ο Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέπει την πρόσβαση στις υπηρεσίες και το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας και της Εφαρμογής κατά την κρίση του και ανάλογα με την εμπορική του πολιτική. Ομοίως, διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την πρόσβαση στις σελίδες του χωρίς προειδοποίηση για οποιοδήποτε Χρήστη που παραβαίνει τις διατάξεις που ορίζονται στις νομικές πληροφορίες.

Είναι δυνατή η αγορά υπηρεσιών που προσφέρουν πρόσθετη προβολή στην αγγελία. Σε κάθε περίπτωση, η αγορά οποιασδήποτε υπηρεσίας δεν διασφαλίζει τη μονιμότητα της διαφήμισης εντός της Πύλης, καθώς η διαφήμιση πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με τους παρόντες Όρους.

Πνευματική ιδιοκτησία  Αρχή σελίδας

Ο Υπεύθυνος Διαχείρησης Δεδομένων είναι ο νόμιμος κάτοχος της Ιστοσελίδας και της Εφαρμογής, των σελίδων που περιλαμβάνουν, των πληροφοριών ή των στοιχείων που περιέχονται στα κείμενα, στα έγγραφα, στις φωτογραφίες, στα σχέδια, στα γραφικά, στις βάσεις δεδομένων, στο λογισμικό, στα λογότυπα, στα εμπορικά σήματα και άλλα που προστατεύονται από την πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Εαν δεν έχει εξουσιοδοτηθεί ρητά από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων ή από τρίτους έχουν τα αντίστοιχα δικαιώματα και εκτός εάν υπάρχει νόμιμη εξουσιοδότηση, ο Χρήστης δεν μπορεί να αναπαράγει, να μετασχηματίσει, να τροποποιήσει, να ανασχηματίσει, να διανείμει, να μισθώσει, να διαδώσει στοιχεία ή να επιτρέψει την πρόσβαση με οποιαδήποτε μορφή επικοινωνίας στο κοινό για ότι αναφέρεται στο προηγούμενο σημείο.

Εγγυήσεις και Ευθύνες  Αρχή σελίδας

Ο Υπεύθυνος Διαχείρησης Δεδομένων δεν εγγυάται τη συνέχεια στην πρόσβαση ούτε την σωστή εμφάνιση, το κατέβασμα ή την χρήση των στοιχείων και των πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες της ιστοσελίδας και της εφαρμογής, τα οποία μπορούν να παρεμποδιστούν ή να διακοπεί η εμφάνισή τους από παράγοντες εκτός έλεγχου του. Ο Υπεύθυνος Διαχείρησης Δεδομένων δεν φέρει καμία ευθύνη για τις πληροφορίες, το περιεχόμενο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται ή παρέχονται στην Ιστοσελίδα και την Εφαρμογή από τρίτα πρόσωπα ή άλλα υποκείμενα.

ο Υπεύθυνος Διαχείρησης Δεδομένων και οι Τρίτοι προμηθευτές πληροφοριών δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες, απώλειες, διαμαρτυρίες ή δαπάνες που προκύπτουν από: (i) παρεμβολές, διακοπές, λάθη, παραλείψεις, τηλεφωνικές διακοπές, καθυστερήσεις, μπλοκαρίσματα ή αποσυνδέσεις στη λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος από ελαττώματα, σφάλματα και υπερφόρτωση τηλεπικοινωνιακών γραμμών και δικτύων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία που είναι πέρα από τον έλεγχο του Διαχειριστή δεδομένων, ii) τη χρήση οποιουδήποτε παράνομου ή/και κακού προγράμματος για τα μέσα όπως π.χ. ιός ή οτιδήποτε άλλο, iii) ακατάλληλη ή εσφαλμένη χρήση των ιστοσελίδων του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων, iv) ασφάλεια περιήγησης ή σφάλματα που προκαλούνται από ανεπαρκείς ή παλιές εκδόσεις του συστήματος περιήγησης ή από παλαιά hardware.

Διαπραγματεύσεις με Τρίτους μέσω της Ιστοσελίδας  Αρχή σελίδας

Ο Χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι οποιαδήποτε τυχόν σχέση με ή χωρίς συμβόλαιο που επισηνάπτει με διαφημιστές κτηματομεσιτικά γραφεία, κατασκευαστικές εταιρείες, ιδιώτες και άλλα πρόσωπα που δημοσιεύουν αγγελίες ακινήτων(στο εξής: "Διαφημιζόμενοι") ή τρίτα μέρη που βρήκε μέσω της Ιστοσελίδας και της Εφαρμογής, καθώς και η συμμετοχή σε διαγωνισμούς, προωθήσεις, πώληση αγαθών ή υπηρεσιών θα πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο μεταξύ του Χρήστη και του Διαφημιζόμενου ή/και τρίτου προσώπου. Συνεπώς, ο Χρήστης αποδέχεται ότι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε τυχόν ζημιές από τις διαπραγματεύσεις, συνομιλίες ή/και υποχρεώσεις από συμβόλαια με τους Διαφημιζόμενους ή τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που βρήκε μέσω της Ιστοσελίδας και της Εφαρμογής.

Συμβουλευτείτε τις Αγγελίες  Αρχή σελίδας

Η αναζήτηση πληροφοριών στην Ιστοσελίδα και την Εφαρμογή και η προβολή των αγγελιών πραγματοποιείται αυτόματα, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων δεν έχει καμία ευθύνη όσο αφορά στην ποιότητα του αποτέλεσματος, στο περιεχόμενο, στην ακρίβεια, στο κατά πόσο είναι αληθή και στο κατά πόσο ανταποκρίνονται στους´Όρους Χρήσης.
Ωστόσο, είναι δυνατή η αναφορά τυχόν παράνομων, δόλιων, ύποπτων διαφημίσεων ή διαφημίσεων που δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες που ορίζονται στους παρόντες Όρους, αποστέλλοντας μια αναφορά στο συντακτικό προσωπικό της Ιστοσελίδας και της Εφαρμογή μέσω email στη αφιερωμένη σελίδα . Η ίδια ενότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υποβολή καταγγελίας κατά της απόφασης που έλαβε ο Ιδιοκτήτης μετά την αναφορά που έλαβε. Κατά των αποφάσεων που λαμβάνονται από τον Ιδιοκτήτη σχετικά με τις αναφορές και τυχόν καταγγελίες, ο Χρήστης μπορεί να προσφύγει σε οποιοδήποτε όργανο εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών πιστοποιημένο από τον συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών που έχει οριστεί σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις ψηφιακές υπηρεσίες ή τη δικαστική αρχή.

Οι διαφημίσεις στην Ιστοσελίδα και την Εφαρμογή δημοσιεύονται από μεσιτικά γραφεία, κατασκευαστικές εταιρείες, άλλους επαγγελματίες και ιδιώτες . Η δημοσίευση δεν συνεπάγεται την έγκριση ή επικύρωση από τον Υπεύθυνο Διαχείρησης Δεδομένων ούτε δίνει οποιαδήποτε μορφή εγγύησης εκ μέρους του τελευταίου για το περιεχόμενο της αγγελίας. Ο Υπεύθυνος Διαχείρησης Δεδομένων δεν είναι συνεπώς υπεύθυνος για το αληθές, την ορθότητα, την πληρότητα, και άλλα στοιχεία στις αγγελίες καθώς και το αν είναι σύμφωνες με τη νομοθεσία για την ιδιωτικότητα.Τα αποτελέσματα που εμφανίζονται μετά την πραγματοποίηση της αναζήτησης μπορούν να ταξινομηθούν επιλέγοντας, για παράδειγμα, εάν θα εμφανίζονται οι πιο σχετικές διαφημίσεις, οι περισσότερο ή λιγότερο πρόσφατες διαφημίσεις, οι διαφημίσεις με περισσότερο ή λιγότερο ακριβά ακίνητα, περισσότερο ή λιγότερο μεγάλες ή με περισσότερα ή λιγότερα δωμάτια.

Δημοσίευση Αγγελιών  Αρχή σελίδας

Η δημοσίευση διαφημίσεων διέπεται από τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις για απλούς χρήστες. Για τους Επαγγελματίες χρήστες, η δημοσίευση διαφημίσεων διέπεται όχι μόνο από τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, αλλά και από τη Συμφωνία Υπηρεσιών.

Εάν δημοσιεύσετε μια διαφήμιση, θα πρέπει να συμμορφωθείτε με τους ακόλουθους κανόνες:

 • δημοσιεύει διαφημίσεις σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη, τη δημόσια τάξη και τους παρόντες Όρους·
 • δημοσιεύουν διαφημίσεις για νόμιμους σκοπούς, το περιεχόμενο ή/και τις πληροφορίες που εισάγονται, οι οποίες δεν παραβιάζουν ή βλάπτουν με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματα τρίτων (π.χ. απόρρητο, πνευματική ιδιοκτησία κ.λπ.)·
 • δημοσιεύετε διαφημίσεις που σχετίζονται με ακίνητα των οποίων είστε ιδιοκτήτης ή για τα οποία έχετε εξουσιοδοτηθεί δεόντως από τον ιδιοκτήτη να τις δημοσιεύσετε·
 • να δημοσιεύουν αγγελίες με μοναδικό στόχο την πώληση ή την ενοικίαση του διαφημιζόμενου ακινήτου·
 • δημοσιεύετε μόνο εικόνες ή βίντεο για τα οποία έχετε εξουσιοδοτηθεί και που σχετίζονται με τη διαφήμιση·
 • δημοσιεύστε φωτογραφίες ή εικόνες στην κατάλληλη ενότητα (και όχι στην ενότητα "Κατόψεις"), εξαιρουμένων εκείνων που απεικονίζουν πράγματα ή θέματα που δεν έχουν σχέση με τη διαφήμιση, στιγμιότυπα οθόνης συμπεριλαμβανομένων διεπαφών συσκευών, προσώπων ανθρώπων, ευανάγνωστων πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων , λογότυπα άλλων πυλών, μεγάλα λογότυπα, πολύ εμφανή λογότυπα ή λογότυπα που διαταράσσουν την προβολή της φωτογραφίας ή της εικόνας.
 • εισαγάγετε τις ζητούμενες πληροφορίες αποκλειστικά στα ad hoc πεδία·
 • δημοσιεύουν μόνο το περιεχόμενο πολυμέσων που σχετίζεται με το ακίνητο στο βίντεο που σχετίζεται με την "εικονική περιήγηση"·
 • δημοσιεύετε ακίνητα που είναι διαθέσιμα και όχι ακίνητα που έχουν ήδη πωληθεί ή ενοικιαστεί,
 • εισάγετε σωστές και μη παραπλανητικές πληροφορίες στη διαφήμιση.

Ο χρήστης αναγνωρίζει ρητά και αποδέχεται ότι ο Κάτοχος θα μπορεί να επαληθεύσει τη συμμόρφωση με τους προαναφερθέντες κανόνες και γενικά με τους Όρους και μέσω αυτοματοποιημένων ελέγχων, ανεξάρτητα από το ότι συνδέονται και εξαρτώνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα, και εάν διαπιστώσει παραβίαση ή υποψία παραβίασης θα να είστε ελεύθεροι να αφαιρέσετε περιεχόμενο που δεν συμμορφώνεται, να αναστείλετε ή να τερματίσετε τις Υπηρεσίες, να αφαιρέσετε διαφημίσεις ή να μειώσετε την προβολή και τη θέση τους.

Οι Απλοί Χρήστες έχουν το δικαίωμα να δημοσιεύσουν μία αγγελία χωρίς χρέωση (με την δυνατότητα να αγοράσουν πακέτα έξτρα προβολής για την ίδια αγγελία). Οι καταχωρήσεις που δημοσιεύονται από απλούς χρήστες στον Ιστότοπο και την Εφαρμογή Indomio μπορεί επίσης να είναι ορατές σε άλλους Ιστότοπους που συνδέονται με τον Ιστότοπο Indomio ή/και ανήκουν σε αυτόν.

Η δημοσίευση των αγγελιών σαν Απλοί Χρήστες απαγορεύεται αυστηρά από Επαγγελματίες Χρήστες. Οι Επαγγελματίες Χρήστες για να δημοσιεύσουν αγγελίες πρέπει να υπογράψουν υποχρεωτικά Συμβόλαιο Παροχής Υπηρεσιών.

Είναι στη διακριτική ευχέρεια του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων να διαγράφει τις αγγελίες μόνιμα ή και προσωρινά.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων  Αρχή σελίδας

Τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών επεξεργάζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

Ασφάλεια Δεδομένων  Αρχή σελίδας

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων έχει λάβει τα μέτρα ασφαλείας που κρίνει κατάλληλα για να εγγυηθεί το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων, όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

Cookie  Αρχή σελίδας

Ορισμένες σελίδες στην Ιστοσελίδα και στην Εφαρμογή χρησιμοποιούν μη επεμβατικά ή επιβλαβή cookie που δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα: η μόνη λειτουργία των cookies είναι να διευκολύνουν την περιήγηση του χρήστη. Ο Χρήστης μπορεί να ενεργοποιήσει ρυθμίσεις στο προγράμματος περιήγησής του για να αρνηθεί την εγκατάσταση cookies. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη σελίδα 1Χρήση Cookies.

Ανάλυση  Αρχή σελίδας

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων έχει το δικαίωμα να απαγορεύσει μόνιμα ή προσωρινά την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και την Εφαρμογή. Οι Χρήστες που αποκλείονται θα ενημερωθούν για αυτήν την απόφαση και δεν θα έχουν την δυνατότητα πρόσβασης στην ιστοσελίδα με διαφορετικά ονόματα ή μέσω άλλων Χρηστών.

Ο Χρήστης θα ευθύνεται για οποιεσδήποτε ζημίες μπορεί να υποστεί ο Υπεύθυνος Διαχείρησης Δεδομένων ή οι θυγατρικές του, άμεσα ή έμμεσα, ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε παραβίασης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τους Όρους Χρήσης σχετικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας και της Εφαρμογής. Ο Υπεύθυνος Διαχείρησης Δεδομένων και οι υπαλλήλοι ή συνεργάτες του απαλλάσσονται επιπλέον από οποιαδήποτε κύρωση, καταγγελία ή κλήτευση από τρίτο, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων φορέων, κατόπιν παραβίασης δικαιωμάτων τρίτου από τον Χρήστη που χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα και την Εφαρμογή ή τις υπηρεσίες που συνδέονται με αυτές κατά τρόπο αντίθετο με ότi ορίζουν οι Οροι Χρήσης.

Τροποιήσεις  Αρχή σελίδας

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε αλλαγές που κρίνει κατάλληλες, να τροποποιήσει, να διαγράψει και να προσθέσει νέα περιεχόμενα ή/και υπηρεσίες, να αποφασίσει που και πως αυτά παρουσιάζονται.

Διάρκεια και Λήξη  Αρχή σελίδας

Οι δωρεάν υπηρεσίες ή/και το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας και της Εφαρμογής μπορούν να παρέχονται για αόριστο χρονικό διάστημα όσο ο λογαριασμός του χρήστη παραμένει ενεργός. Επιπλέον, σε περίπτωση που εμφανίζεται πως υπάρχουν υπηρεσίες Επί Πληρωμή, αυτές έχουν περιορισμένη χρονική διάρκεια που αναγράφεται στο διαχειριστικό χώρο κατά την διαδικασία δημοσίευσης αγγελιών στο εσωτερικό της Ιστοσελίδας και της Εφαρμογής. Ο Υπευθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων έχει κάθε δικαίωμα να κλείσει, να αναστείλλει ή να διακόψει από την πλευρά του ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, την παροχή της Υπηρεσίας στην Ιστοσελίδα και την Εφαρμογή

Δίκαιο και δικαιοδοσία  Αρχή σελίδας

Εκτός από την περίπτωση που οι διατάξεις ορίζουν διαφορετικά, το δικαστήριο του Μιλάνου θα έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για να διευθετήσει οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με τους Όρους Χρήσης και ότι διέπεται από αυτούς.

Σημεία επαφής  Αρχή σελίδας

info@indomio.gr έχει οριστεί ως το σημείο επαφής για την επικοινωνία με τις αρχές των κρατών μελών, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ψηφιακών Υπηρεσιών. user@indomio.gr έχει οριστεί ως το σημείο επαφής για την επικοινωνία με τους χρήστες. Αυτές οι επικοινωνίες πρέπει να είναι στα ιταλικά.

Πληροφορίες σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 2022/2065  Αρχή σελίδας

Όπως απαιτείται από τον Κανονισμό 2022/2065 της ΕΕ, διευκρινίζεται ότι ο μέσος μηνιαίος αριθμός ενεργών αποδεκτών της υπηρεσίας, στο εξάμηνο μεταξύ 1ης Αυγούστου 2023 και 31ης Ιανουαρίου 2024, ήταν περίπου:

 • - για τον ιστότοπο https://www.indomio.gr/ (μέτρηση: Μοναδικοί επισκέπτες, πηγή: Similarweb);

Ο αριθμός των ενεργών παραληπτών που αναφέρεται παραπάνω μπορεί επίσης να περιέχει δεδομένα που σχετίζονται με κίνηση εκτός ΕΕ.
Διευκρινίζεται ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο παρέχονται αποκλειστικά για σκοπούς συμμόρφωσης με τον Κανονισμό ΕΕ 2022/2065 και για κανένα άλλο σκοπό.