Απόρρητο και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται, σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του Κανονισμού 679/2016 της ΕΕ (εφεξής "Κανονισμός"), στους χρήστες (εφεξής "Χρήστες" ή "Χρήστης") του ιστότοπου σε desktop και mobile εκδόσεις και των εφαρμογών Indomio.gr (εφεξής "ιστότοπος και εφαρμογή") που ανήκουν στην Indomio.gr S.p.A., και η διαχείριση και εμπορία των οποίων στην Ελλάδα έχει ανατεθεί στην Lead Generation S.A., τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων (εφεξής ο "Υπεύθυνος Επεξεργασίας"), και έχει ως σκοπό να περιγράψει τους τρόπους διαχείρισης του δικτυακού τόπου και της εφαρμογής σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και να επιτρέψει στους χρήστες του δικτυακού τόπου και της εφαρμογής να γνωρίζουν τους σκοπούς και τους τρόπους επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον Κάτοχο σε περίπτωση παροχής τους σε τρίτους.

Όπως ορίζεται στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών, οι υπηρεσίες που προσφέρει ο Κάτοχος και Υπεύθυνος Διαχείρησης Δεδομενων απευθύνονται σε άτομα ηλικίας άνω των 18 ετών. Σε περίπτωση που ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων πληροφορηθεί την χρήση δεδομένων από παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών χωρίς έγκυρη γονική συναίνεση ή νόμιμο κηδεμόνα, διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει μονομερώς τη χρήση της προσφερόμενης υπηρεσίας καθώς και να ακυρώσει τα αποκτηθέντα δεδομένα.

Όροι που δεν προσδιορίζονται από την παρούσα Προστασία Προσωπικών Δεδομένων έχουν την ίδια έννοια με αυτή που περιγράφεται στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών.

Αρχές που εφαρμόζονται στην Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων  Αρχή σελίδας

Οω Υπεύθυνος ΔιαχείρηςΔεδομένων, σύμφωνα με τον Κανονισμό, ανακοινώνει ότι η προαναφερθείσα νομοθεσία προβλέπει την προστασία των ατόμων όσον αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και ότι η επεξεργασία αυτή θα βασίζεται στις αρχές της ορθότητας, της νομιμότητας, της διαφάνειας, της προστασίας του απορρήτου και στα θεμελιώδη δικαιώματα.

Τυπολογία χρήστη  Αρχή σελίδας

Σχετικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας και της Εφαρμογής, διακρίνονται οι ακόλουθοι τύποι Χρηστών:

Οι απλοί χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση ανώνυμα σε ορισμένες υπηρεσίες (π.χ. αναζήτηση ακινήτων), ενώ για άλλες υπηρεσίες (όπως η δημοσίευση αγγελίας ή αυτόματη ενημέρωση) είναι απαραίτητο να κάνεις εγγραφή πριν από τη χρήση.

Οι επαγγελματίες χρήστες, μετά την υπογραφή μιας Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών, έχουν πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες που προορίζονται για αυτούς.

Σκοπός, νομική βάση για την Διαχείριση και την Ενδεχόμενη Μεταβίβαση δεδομένων  Αρχή σελίδας

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τους Χρήστες μέσω της χρήσης του Δικτυακού Τόπου και της Εφαρμογής θα χρησιμοποιούνται με τη συγκατάθεση των χρηστών, για τους παρακάτω σκοπούς:

 1. Παροχή υπηρεσιών για Απλούς Χρήστες:
  1. Για να παρέχονται ορισμένες υπηρεσίες, όπως η αποθήκευση αγγελιών, η αποθήκευση αναζήτησεων και η λήψη μυνημάτων για νέες αγγελίες, ο Χρήστης πρέπει να κάνει εγγραφή στην Ιστοσελίδα και την Εφαρμογή. Τα δεδομένα που απαιτούνται για την εγγραφή προορίζονται για:
   • 'Ονομα
   • Επώνυμο
   • Email
   • Τηλέφωνο
  2. Ο Χρήστης, αποκτώντας πρόσβαση στov διαχειριστικό του χώρο στο Site και την Εφαρμογή (στο εξής "Προφίλ Χρήστη"), μπορεί να δώσει προσωπικά δεδομένα ως πρόσθετες πληροφορίες (π.χ. ημερομηνία γέννησης, φύλο, κατοικία) στον υπεύθυνο διαχείρησης δεδομένων που θα τα συλλέξει.
 2. Υπηρεσίες Επικοινωνία με τον Διαφημιστή και Προώθηση Μυνημάτων:
  1. Προκειμένου οι Διαφημιστές να παρέχουν στον Χρήστη πληροφορίες σχετικά με ακίνητα, η υπηρεσία Επικοινωνία με τους διαφημιστές επιτρέπει στον Χρήστη να διαβιβάσει τα προσωπικά του δεδομένα σε μεσιτικά γραφεία, κατασκευαστικές εταιρείες, άλλες εταιρείες και επαγγελματίες ακίνητων καθώς και ιδιώτες που διαφημίζουν τις αγγελίες τους.
  2. Για την διευκόλυνση της αναζήτηση ακινήτων, η υπηρεσία Αποστολής Αναζήτησης επιτρέπει στους χρήστες να στέλνουν τις αναζητήσεις τους σε μεσιτικά γραφεία και επαγγελματίες μεσίτες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή αυτή.
 3. Πληροφόρηση, διαφ'ημιση και δημιουργία προφίλ:

  Προκειμένου να μπορεί ο Χρήστης να αποκτήσει πληροφορίες για διάφορους τομείς, όπως Νέα και Περίεργα, καθώς και διαφημιστικές πληροφορίες, ο Χρήστης μπορεί να συμμετάσχει στην υπηρεσία πληροφόρησης, διαφήμησης και δημιουργίας προφίλ για να λαμβάνει ενημερωτικά και διαφημιστικά νέα, ανάλογα με την χρήση που έκανε στον ιστότοπο και την εφαρμογή.

  Είναι δυνατό να ακυρώσετε ανά πάσα στιγμή την εγγραφή για τα προαναφερθέντα, καταργώντας τα παρακάτω στοιχεία που εμφανίζονται στη σελίδα Προφίλ κάθε απλού χρήστη:

  • "Θέλω να λαμβάνω πληροφορίες και διαφημιστικά μυνήματα"
  • "Θα ήθελα να λαμβάνω newsletter Indomio News"

  Ο υπεύθυνος Διαχείρησης Δεδομένων θα κάνει αναλύσεις σχετικά με τα ενδιαφέροντα, τις συνήθειες και τις επιλογές των Χρηστών έτσι ώστε να μπορεί να τους στείλει διαφημιστικό υλικό προσαρμοσμένο στο χρήστη.

 4. Υπηρεσίες για Επαγγελματίες χρήστες:

  Οι επαγγελματίες χρήστες μέσω τη σύμβασης παροχής υπηρεσιών που συνάπτουν με τον Διαχειριστή δεδομένων, είναι απαραίτητο να δίνουν τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα για να υπάρχει επικοινωνία και να λάμβάνουν πληροφορίες που απευθύνονται σε επαγγελματίες:

  • 'Ονομα
  • Επώνυμο
  • Επωνυμία
  • Δήμος
  • Email
  • Τηλέφωνο

  Η επεξεργασία των δεδομένων για τους σκοπούς που αναφέρονται στα σημεία Α έως Ε έχει την νομική βάση της στο άρθρο 6 (α) Κανονισμοί([...] ο ενδιαφερόμενος έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για έναν ή περισσότερους ειδικούς σκοπούς).

  Στην περίπτωση που στο σημείο Α (ΙΙ), η αδυναμία παροχής των δεδομένων δεν επηρεάζει την παροχή της υπηρεσίας.

  Ειδικότερα, στην περίπτωση του σημείου Α (Ι) η αδυναμία παροχής των δεδομένων που είναι απαραίτητα για την εγγραφή του Χρήστη, θα καταστήσει αδύνατη την παροχή των υπηρεσιών των B, C και D.

Μέθοδοι Επεξεργασίας και Αποθήκευσης Προσωπικών Δεδομένων  Αρχή σελίδας

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων διασφαλίζει ότι τα προσωπικά δεδομένα επεξεργάζονται σε πλήρη συμμόρφωση με τους Κανονισμούς, χρησιμοποιώντας πληροφορικά, τηλεματικά ή χειροκίνητα συστήματα. Η επεξεργασία μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί μέσω αυτοματισμών που είναι ικανοί να αποθήκευουν, να διαχειρίζονται και να μεταδίδουν δεδομένα.
Τα δεδομένα που συλλέγονται και επεξεργάζονται θα προστατεύονται με φυσικές και λογικές μεθόδους που θα μειώνουν στο ελάχιστο τους κινδύνους μίας μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, διάδοσης, απώλειας και καταστροφής δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 25 και 32 του Κανονισμού.

η επεξεργασία των δεδομένων δεν θα διαρκέσει περισσότερο από αυτό που απαιτεί ο σκοπός για τον οποίο συλλέχθηκαν, όπως η αποθήκευση κριτηρίων αναζήτησης, η κοινοποίηση, η δημοσίευση αγγελιών και η επαφή με τους επαγγελματίες.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 του Κανονισμού, ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει ανά πάσα στιγμή την συγκατάθεση για την επεξεργασία δεδομένων. Για να ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να στείλει αίτημα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου datipersonali@immobiliare.it

Σε περίπτωση που ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων δεν δεχτεί αίτημα ακύρωσης, τα προσωπικά δεδομένα θα αποθηκευτούν για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα 10 (δέκα) χρόνια, με ισχύ από την ημερομηνία της τελευταίας πρόσβασης του Χρήστη στην Ιστοσελίδα ή/και την Εφαρμογή.

Παραλήπτες των Προσωπικών Δεδομένων  Αρχή σελίδας

Τα συλλεγόμενα προσωπικά δεδομένα μπορούν να επεξεργάζονται από υποκείμενα ή κατηγορίες υποκειμένων που ενεργούν ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας Δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο.28 του Κανονισμού ή που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται δεδομένα σύμφωνα με το άρθρο. 29 του Κανονισμού.

Επιπλέον, για ορισμένες υπηρεσίες, τα δεδομένα μπορούν να κοινοποιηθούν σε εταιρείες που συνεργάζονται ή χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του Yπεύθυνου Eπεξεργασίας Δεδομένων (π.χ.άτομα που ζητούν πληροφορίες σχετικά με ακίνητα, τράπεζες ή μεσολαβητές για την έκδοση δανείων και άλλων σχετικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που αφορούν την πώληση ακινήτου), με μοναδικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών που ζητά ο Χρήστης. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι εταιρείες είναι αυτόνομοι κάτοχοι, επομένως ο Υπεύθυνος Διαχείρησης Δεδομένων δεν είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων που κάνουν οι εταιρείες. Επιπλέον, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων δεν είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο και τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων από ιστοσελίδες που δεν διαχειρίζεται ο ίδιος.

Εκτός από τους προαναφερθέντες λόγους, τα προσωπικά δεδομένα δεν θα κοινοποιηθούν παρά μόνο σε υποκείμενα, οντότητες και αρχές, στις οποίες σύμφωνα με νόμους ή κανονισμούς η επικοινωνία είναι υποχρεωτική.

Μεταφορά δεδομένων σε άλλη χώρα ή διεθνή οργανισμό  Αρχή σελίδας

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω της Ιστοσελίδας και της Εφαρμογής μπορούν να μεταφερθούν έξω από την χώρα αποκλειστικά και μόνο για τις υπηρεσίες που ζητά η ιστοσελίδα και η εφαρμογή και σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις που προβέπει ο Κανονισμός.

Μερικά προσωπικά δεδομένα μπορούν να μοιραστούν με παραλήπτες που βρίσκονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων διασφαλίζει ότι η επεξεργασία των δεδομένων από αυτούς τους αποδέκτες γίνεται σύμφωνα με ότι προβλέπει ο Κανονισμός.

Συλλογή δεδομένων πλοήγησης  Αρχή σελίδας

Τα συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, τα λογισμικά και οι τεχνικές διαδικασίες που αποτελούν τη βάση της λειτουργίας της Ιστοσελίδας και της Εφαρμογής κατά την διάρκεια της λειτουργίας τους αποκτούν ορισμένα προσωπικά δεδομένα που μεταδίδουν αυτονόητα στους μηχανισμούς πρόσβασης και λειτουργίας και στα πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται στο Διαδίκτυο.

Κάθε φορά που ο Χρήστης συνδέεται με την Ιστοσελίδα και την Εφαρμογή και κάθε φορά που ζητά ένα περιεχόμενο, τα δεδομένα πρόσβασης αποθηκεύονται στα συστήματά μας σε αρχεία με τη μορφή πίνακα ή γραμμική.

Αυτή η κατηγορία δεδομένων περιλαμβάνει, για παράδειγμα, διευθύνσεις IP, ονόματα τομέα ηλεκτρονικών υπολογιστών που χρησιμοποιούνται από χρήστες που συνδέονται με την ιστοσελίδα και την εφαρμογή, το αίτημα του προγράμματος περιήγησης του χρήστη, με τη μορφή συμβολής URI (Uniform Resource Identifier), την ημερομηνία και ώρα της αίτησης προς στο server, τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή της αίτησης στο server, τον αριθμό των διαβιβαζόμενων δεδομένων, τον αριθμητικό κώδικα που δείχνει την ανταπόκριση που έδωσε ο server και άλλες παραμέτρους σχετικές με το λειτουργικό σύστημα και το περιβάλλον πληροφορικής του Χρήστη.

Αυτά τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον Υπεύθυνο Διαχείρησης Δεδομένων με μοναδικό σκοπό την απόκτηση ανώνυμων στατιστικών πληροφοριών σχετικές με την Ιστοσελίδα και την Εφαρμογής, προκειμένου να εντοπιστούν οι αγαπημένες σελίδες των χρηστών και, ως εκ τούτου, να παρέχουν όλο και περισσότερες επαρκείς πληροφορίες και να ελέγχουν την ορθή λειτουργία τους. Κατόπιν αιτήματος της Ελεγτικής Αρχής, τα δεδομένα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την εξακρίβωση της ευθύνης σε περίπτωση εγκλημάτων πληροφορικής κατά της Ιστοσελίδας και της Εφαρμογής ή των χρηστών της.

Πληροφορίες σχετικά με τα Cookies, τις Μηχανές Αναζήτησης και τα Δεδομένα Τοποθεσίας  Αρχή σελίδας

Τα cookies έχουν σαν σκοπό την επιτάχυνση της ανάλυσης της επισκεψιμότητας στο Διαδίκτυο, διευκολύνοντας την πρόσβαση των Χρηστών στις υπηρεσίες για την Ιστοσελίδα και την Εφαρμογή και να παρέχουν χρήσιμη και σχετική διαφήμιση στους επισκέπτες. Με τη χρήση cookies, δεν μεταδίδονται ή αποκτώνται προσωπικά δεδομένα και δεν χρησιμοποιούνται συστήματα παρακολούθησης χρηστών. Αν δεν θέλεις οι πληροφορίες που παρέχονται από τη χρήση cookies, ο Χρήστης μπορεί να ενεργοποιήσει μια απλή διαδικασία στο πρόγραμμα περιήγησης που επιτρέπει να αρνηθείτε την λειτουργία των cookies.

Οι πληροφορίες σχετικά με τις αγγελίες ακινήτων στην Ιστοσελίδα και την Εφαρμογή θα εμφανίζονται στις αναζητήσεις που πραγματοποιούνται στην εσωτερική μηχανή αναζήτησης και θα μπορούν να διατίθενται σε μηχανές αναζήτησης Τρίτων Μερών, καθώς η Ιστοσελίδα και η Εφαρμογή επιτρέπουν την ευρετηρίαση των περιεχομένων τους από άλλες μηχανές αναζήτησης.

Σε περίπτωση που η σελίδα που υπήρχε η αγγελία έχει ήδη καταργηθεί στην Ιστοσελίδα και την Εφαρμογή, είναι πιθανό ότι το αποθηκευμένο αντίγραφο παραμένει στα αποτελέσματα αναζήτησης για μερικές ημέρες. Τα αποτελέσματα αναζήτησης δεν διαχειρίζονται από την Ιστοσελίδα και την Εφαρμογή, αλλά ο Χρήστης μπορεί να αναφέρει την κατάργηση της σελίδας και να ζητήσει την ενημέρωση του αποθηκευμένου αντιγράφου απευθείας στη μηχανή αναζήτησης.

Όταν χρησιμοποιείται στην Ιστοσελίδα και την Εφαρμογή η λειτουργία ανίχνευσης ενεργητικής θέσης, η Ιστοσελίδα και η Εφαρμογή ενδέχεται να συλλέγουν και να επεξεργάζονται πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα θέση του χρήστη. Αυτά τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία ανώνυμα, σε μορφή που δεν επιτρέπει να προσδιορίσει κανείς προσωπικά τον Χρήστη και χρησιμοποιούνται μόνο για την πιο εύκολη χρήση ορισμένων λειτουργιών της Ιστοσελίδας και των Εφαρμογών που βασίζονται στην τοποθεσία. Οι υπηρεσίες τοποθεσίας μπορούν να ενεργοποιηθούν ή να απενεργοποιηθούν από το χρήστη οποιαδήποτε στιγμή από τιε ρυθμίσεις της συσκευής.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη σελίδα Χρήση Cookies.

Δικαιώματα του Ενδιαφερόμενου μέρους  Αρχή σελίδας

Ειδικότερα, στην περίπτωση του σημείου Α (Ι) η αδυναμία παροχής των δεδομένων που είναι απαραίτητα για την εγγραφή του Χρήστη, θα καταστήσει αδύνατη την παροχή των υπηρεσιών των B, C και D.

 1. επιβεβαίωση ή όχι των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν, ακόμη και αν δεν είναι κατεγραμμένα, με μορφή συνοπτική, διαφανή, κατανοητή και προσιτή, σε απλή και σαφή γλώσσα
 2. η ένδειξη:
  1. της προέλευσης των προσωπικών δεδομένων
  2. των σκοπών και τρόπων της επεξεργασίας
  3. των νόμιμων συμφερόντων που αφορούν τον Κάτοχο ή τρίτα μέρη
  4. οι αποδέκτες ή άλλες κατηγορίες αποδεκτών προσωπικών δεδομένων
  5. τυχόν πρόθεση του κατόχου και διαχειριστή να μεταφέρει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό ·
  6. της περιόδου αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων ·
  7. ης εφαρμοζόμενης λογικής καθώς και τη σημασία και τις αναμενόμενες συνέπειες της επεξεργασίας για τον ενδιαφερόμενο, στην περίπτωση που αυτή πραγματοποιείται με τη βοήθεια ηλεκτρονικών εργαλείων στο πλαίσιο μιας διαδικασίας αυτόματης συλλογής στοιχείων;
  8. από τα στοιχεία ταυτοποίησης του Κατόχου, Υπεύθυνων Επεξεργασίας Δεδομένων, του Ορισμένου Αντιπροσώπου και του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (αποκαλούμενος DPO) ·
  9. αφορά τα άτομα και τις κατηγορίες των οποίων τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να διαδοθούν, μπορεί να τα γνωρίζει ένας ορισμένος αντιπρόσωπος στην χώρα, άλλοι υπεύθυνοι ή διορισμένα μέλη
 3. τη δυνατότητα υποβολής καταγγελίας σε Εποπτική Αρχή ·
 4. ενημέρωση, διόρθωση ή όταν ενδιαφέρεται, ενσωμάτωση δεδομένων;
 5. η διαγραφή, η μετατροπή σε ανώνυμη μορφή ή η παρεμπόδιση δεδομένων που έχουν υποστεί επεξεργασία κατά παράβαση του νόμου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των οποίων η αποθήκευση δεν είναι απαραίτητη σε σχέση με το σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν ή τροποποιήθηκαν στη συνέχεια
 6. τον περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων
 7. τη φορητότητα των προσωπικών του δεδομένων σε έναν άλλο Κάτοχο δεδομένων
 8. ανάκληση της διαχείρησης δεδομένων
 9. τη βεβαίωση ότι οι πράξεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) έχουν γίνει γνωστές και όσον αφορά το περιεχόμενό τους, σε εκείνους που έχουν διαβιβαστεί ή διανεμηθεί τα δεδομένα τους, εκτός εάν αυτό αποδεικνύεται αδύνατο ή συνεπάγεται μια δυσανάλογη χρήση πόρων σε σχέση με το προστατευόμενο δικαίωμα
 10. την ανακοπή, εν όλω ή εν μέρει, για θεμιτούς λόγους, στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, έστω και αν είναι συναφή με το σκοπό της συλλογής.

Κάτοχος της επεξεργασίας δεδομένων και Διαχειριστής της Επεξεργασίας Δεδομένων  Αρχή σελίδας

Για να ασκήσει τα δικαιώματα του προηγούμενου σημείου, ο ενδιαφερόμενος μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων ή / και τον Κάτοχο για οποιαδήποτε ανακοίνωση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων ή για να γνωρίσει τον ενημερωμένο κατάλογο που έχουν οι Υπεύθυνοι Δεδομένων της εταιρείας στέλλοντας μύνημα στα:

Ο ελεγκτής δεδομένων:
LEAD GENERATION S.A.
ριζουντος, ελληνικο αργυρουπολη, ελληνικου / αττικης, 16777, greece
info@indomio.gr

Τροποποιήσεις  Αρχή σελίδας

Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να υπόκεινται σε αλλαγές. Εάν γίνουν ουσιαστικές αλλαγές στη χρήση των δεδομένων που αφορούν τον Χρήστη από την Indomio.gr, η εταιρεία θα τον ειδοποιήσει, δημοσιεύοντας τες με έμφαση στις σελίδες της ιστοσελίδας.