Τιμές ακινήτων στην περιοχή Αττική

Ο χάρτης δείχνει τις μέσες τιμές κατοικιών στην περιοχή Αττική. Η περίοδος αναφοράς είναι Αύγουστο 2023.

πώληση

2.876 €/m²

από € 1.782 €/τ.μ. έως € 4.062 €/τ.μ.

ενοικίαση

11,05 €/m²

από € 7,54 €/τ.μ. έως € 12,66 €/τ.μ.

Τάση τιμών ακινήτων στο νομό Αττική

Το γράφημα δείχνει τη χρονική εξέλιξη των τιμών όλων των τύπων κατοικιών προς πώληση και ενοικίαση στο νομό Αττική.

Μέση τιμή πώληση (€/m²)
Η υπηρεσία είναι προσωρινά μη διαθέσιμη

Η μέση τιμή για κατοικίες προς πώληση τον Αύγουστο 2023, ήταν € 2.876 ανά τ.μ., με μια αύξηση του 12,34% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2022 (2.560 €/τ.μ.). Τα τελευταία 2 χρόνια, η μέση τιμή στην περιοχή Αττική έφτασε στο υψηλότερο σημείο τον μήνα Αύγουστο 2023, με μέση τιμή € 2.876 ανά τ.μ. Η χαμηλότερη ζητούμενη τιμή σημειώθηκε τον Νοέμβριο 2021: για ένα ακίνητο προς πώληση η μέση ζητούμενη τιμή ήταν € 2.267 ανά τ.μ.

Μέση τιμή ενοικίαση (€/m²)
Η υπηρεσία είναι προσωρινά μη διαθέσιμη

Η μέση τιμή για κατοικίες προς ενοικίαση τον Αύγουστο 2023, ήταν € 11,05 το μήνα ανά τ.μ., με μια αύξηση του 8,65% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2022 (€ 10,17 το μήνα ανά τ.μ.). Τα τελευταία 2 χρόνια, η μέση τιμή στην περιοχή Αττική έφτασε στο υψηλότερο σημείο τον μήνα Αύγουστο 2023, με μέση τιμή € 11,05 ανά τ.μ. Η χαμηλότερη ζητούμενη τιμή σημειώθηκε τον Νοέμβριο 2021: για ένα ακίνητο προς ενοικίαση η μέση ζητούμενη τιμή ήταν € 8,50 το μήνα ανά τ.μ.

Οι τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο στις επαρχείες του νομού Αττική

Κατά τη διάρκεια του μήνα Αύγουστο 2023, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς πώληση στην περιφέρεια Αττική ήταν υψηλότερη στην επαρχία Αθήνα - Νότια Προάστια, με 4.062 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Αντίθετα, η χαμηλότερη τιμή παρατηρήθηκε στην επαρχία Προάστια Πειραιά με μέσο όρο 1.782 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.
Τον ίδιο μήνα, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς ενοικίαση στην περιοχή Αττική ήταν υψηλότερη στην περιφέρεια Αθήνα - Νότια Προάστια, με € 12,66 το μήνα ανά τ.μ. Η χαμηλότερη τιμή αντίστοιχα, ήταν στην περιφέρεια Προάστια Πειραιά, με μέσο όρο € 7,54 το μήνα ανά τ.μ..