Τιμές ακινήτων στην περιοχή Νομός Αττικής

Ο χάρτης δείχνει τις μέσες τιμές κατοικιών στην περιοχή Νομός Αττικής. Η περίοδος αναφοράς είναι Ιούνιο 2024.

πώληση

3.054 €/m²

από 1.994 €/τ.μ. έως 4.227 €/τ.μ.

ενοικίαση

11,93 €/m²

από 8,15 €/τ.μ. έως 13,93 €/τ.μ.

Τάση τιμών ακινήτων στο νομό Νομός Αττικής

Το γράφημα δείχνει τη χρονική εξέλιξη των τιμών όλων των τύπων κατοικιών προς πώληση και ενοικίαση στο νομό Νομός Αττικής.

Μέση τιμή πώληση (€/m²)
Η υπηρεσία είναι προσωρινά μη διαθέσιμη

Η μέση τιμή για κατοικίες προς πώληση κατά την περίοδο Ιούνιο 2024, ήταν € 3.054 ανά τ.μ., με μια αύξηση του 8,45% σε σύγκριση με την περίοδο Ιούνιο 2023 (2.816 €/τ.μ.). Τα τελευταία 2 χρόνια, η μέση τιμή στην περιοχή Νομός Αττικής έφτασε στο υψηλότερο σημείο τον μήνα Ιούνιο 2024, με μέση τιμή € 3.054 ανά τ.μ. Η χαμηλότερη ζητούμενη τιμή σημειώθηκε κατά την περίοδο Αύγουστο 2022: για ένα ακίνητο προς πώληση η μέση ζητούμενη τιμή ήταν € 2.532 ανά τ.μ.

Μέση τιμή ενοικίαση (€/m²)
Η υπηρεσία είναι προσωρινά μη διαθέσιμη

Η μέση τιμή για κατοικίες προς ενοικίαση κατά την περίοδο Ιούνιο 2024, ήταν € 11,93 το μήνα ανά τ.μ., με μια αύξηση του 9,95% σε σύγκριση με την περίοδο Ιούνιο 2023 (€ 10,85 το μήνα ανά τ.μ.). Τα τελευταία 2 χρόνια, η μέση τιμή στην περιοχή Νομός Αττικής έφτασε στο υψηλότερο σημείο τον μήνα Ιούνιο 2024, με μέση τιμή € 11,93 ανά τ.μ. Η χαμηλότερη ζητούμενη τιμή σημειώθηκε κατά την περίοδο Αύγουστο 2022: για ένα ακίνητο προς ενοικίαση η μέση ζητούμενη τιμή ήταν € 10,03 το μήνα ανά τ.μ.

Οι τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο στις επαρχείες του νομού Νομός Αττικής

Κατά τη διάρκεια του μήνα Ιούνιο 2024, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς πώληση στην περιφέρεια Νομός Αττικής ήταν υψηλότερη στην επαρχία Αθήνα - Νότια Προάστια, με 4.227 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Αντίθετα, η χαμηλότερη τιμή παρατηρήθηκε στην επαρχία Προάστια Πειραιά με μέσο όρο 1.994 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.
Τον ίδιο μήνα, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς ενοικίαση στην περιοχή Νομός Αττικής ήταν υψηλότερη στην περιφέρεια Αθήνα - Νότια Προάστια, με € 13,93 το μήνα ανά τ.μ. Η χαμηλότερη τιμή αντίστοιχα, ήταν στην περιφέρεια Προάστια Πειραιά, με μέσο όρο € 8,15 το μήνα ανά τ.μ..