• Ελλάδα

Στοιχεία για τις τιμές των ακινήτων στην Ελλάδα

Κατά τον μήνα Αύγουστο 2023, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς πώληση ήταν υψηλότερη στην περιοχή Νησιά Αιγαίου, με € 3.008 ανά τ.μ.. Αντιθέτως, για τα ακίνητα προς πώληση στην περιοχή Θεσσαλία, μόνο € 1.210 ανά τ.μ. είναι η ζητούμενη τιμή, η χαμηλότερη σε όλη την περιοχή Ελλάδα.
Τον ίδιο μήνα, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς ενοικίαση ήταν υψηλότερη στην περιοχή Αττική, με € 11,05 το μήνα ανά τ.μ.. Η χαμηλότερη ζητούμενη τιμή αντίστοιχα, σημειώθηκε στην περιοχή Στερεά Ελλάδα, με μόνο € 6,14 το μήνα ανά τ.μ., η χαμηλότερη τιμή σε όλη τη χώρα.

ΝομοίΠώληση(€/m²)Ενοικίαση(€/m²)
Αττική2.87611,05
Ήπειρος1.4827,81
Θεσσαλία1.2107,2
Θεσσαλονίκη1.9278,15
Θράκη1.2336,44
Κρήτη1.9988,56
Μακεδονία1.6587,17
Νησιά Αιγαίου3.0088,09
Νησιά Ιονίου2.2639,33
Πελοπόννησος1.4417,27
Στερεά Ελλάδα1.2596,14

Τάση τιμών των ακινήτων στην Ελλάδα

Το γράφημα δείχνει τη χρονική εξέλιξη των τιμών όλων των τύπων κατοικιών προς πώληση και ενοικίαση στην περιοχή Ελλάδα.

Μέση τιμή πώληση (€/m²)
Η υπηρεσία είναι προσωρινά μη διαθέσιμη

Τον Αύγουστο 2023, η μέση ζητούμενη τιμή για κατοικίες προς πώληση ήταν € 2.408 ανά τ.μ., με μια αύξηση του 8,22% σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2022 (2.225 €/τ.μ.). Τα τελευταία 2 χρόνια, η μέση τιμή στην Ελλάδα έφτασε στο υψηλότερο σημείο τον Αύγουστο 2023, με μέση τιμή € 2.408 ανά τ.μ.. Η χαμηλότερη ζητούμενη τιμή σημειώθηκε τον Ιανουάριο 2022: για ένα ακίνητο προς πώληση η μέση τιμή ήταν € 2.010 ανά τ.μ.

Μέση τιμή ενοικίαση (€/m²)
Η υπηρεσία είναι προσωρινά μη διαθέσιμη

Στην Αύγουστο 2023, η μέση ζητούμενη τιμή για κατοικίες προς ενοικίαση ήταν € 9,35 το μήνα ανά τ.μ., με μια αύξηση του 7,47% σε σύγκριση με Νοέμβριο 2022 (€ 8,70 το μήνα ανά τ.μ.). Τα τελευταία 2 χρόνια, η μέση τιμή στην Ελλάδα έφτασε το ηψηλότερο σημείο τον Αύγουστο 2023, με τιμή € 9,35 ανά τ.μ. Η χαμηλότερη ζητούμενη τιμή σημειώθηκε τον Ιανουάριο 2022: για ένα ακίνητο προς ενοικίαση η μέση ζητούμενη τιμή ήταν € 7,27 το μήνα ανά τ.μ.