• Ελλάδα

Στοιχεία για τις τιμές των ακινήτων στην Ελλάδα

Κατά τον μήνα Μάιο 2022, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς πώληση ήταν υψηλότερη στην περιοχή Νησιά Αιγαίου, με € 2.735 ανά τ.μ.. Αντιθέτως, για τα ακίνητα προς πώληση στην περιοχή Θράκη, μόνο € 1.155 ανά τ.μ. είναι η ζητούμενη τιμή, η χαμηλότερη σε όλη την περιοχή Ελλάδα.Τον ίδιο μήνα, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς ενοικίαση ήταν υψηλότερη στην περιοχή Αττική, με € 9,61 το μήνα ανά τ.μ.. Η χαμηλότερη ζητούμενη τιμή αντίστοιχα, σημειώθηκε στην περιοχή Στερεά Ελλάδα, με μόνο € 5,61 το μήνα ανά τ.μ., η χαμηλότερη τιμή σε όλη τη χώρα.

Νομοί Πώληση (€/m²) Ενοικίαση (€/m²)
Αττική 2.444 9,61
Ήπειρος 1.361 6,83
Θεσσαλία 1.164 5,79
Θεσσαλονίκη 1.426 5,72
Θράκη 1.155 5,97
Κρήτη 1.724 7,15
Μακεδονία 1.526 7,82
Νησιά Αιγαίου 2.735 8,15
Νησιά Ιονίου 2.029 7,31
Πελοπόννησος 1.301 5,89
Στερεά Ελλάδα 1.230 5,61

Τάση τιμών των ακινήτων στην Ελλάδα

Το γράφημα δείχνει τη χρονική εξέλιξη των τιμών όλων των τύπων κατοικιών προς πώληση και ενοικίαση στην περιοχή Ελλάδα.