• Ελλάδα

Στοιχεία για τις τιμές των ακινήτων στην Ελλάδα

Κατά τον μήνα Μάιο 2023, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς πώληση ήταν υψηλότερη στην περιοχή Νησιά Αιγαίου, με € 2.937 ανά τ.μ.. Αντιθέτως, για τα ακίνητα προς πώληση στην περιοχή Θεσσαλία, μόνο € 1.195 ανά τ.μ. είναι η ζητούμενη τιμή, η χαμηλότερη σε όλη την περιοχή Ελλάδα.
Τον ίδιο μήνα, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς ενοικίαση ήταν υψηλότερη στην περιοχή Αττική, με € 10,77 το μήνα ανά τ.μ.. Η χαμηλότερη ζητούμενη τιμή αντίστοιχα, σημειώθηκε στην περιοχή Στερεά Ελλάδα, με μόνο € 5,85 το μήνα ανά τ.μ., η χαμηλότερη τιμή σε όλη τη χώρα.

ΝομοίΠώληση(€/m²)Ενοικίαση(€/m²)
Αττική2.79510,77
Ήπειρος1.4447,48
Θεσσαλία1.1956,62
Θεσσαλονίκη1.8427,59
Θράκη1.2126,16
Κρήτη1.9598,21
Μακεδονία1.6296,92
Νησιά Αιγαίου2.9377,89
Νησιά Ιονίου2.1778,81
Πελοπόννησος1.4026,73
Στερεά Ελλάδα1.2445,85

Τάση τιμών των ακινήτων στην Ελλάδα

Το γράφημα δείχνει τη χρονική εξέλιξη των τιμών όλων των τύπων κατοικιών προς πώληση και ενοικίαση στην περιοχή Ελλάδα.

Μέση τιμή πώληση (€/m²)
Η υπηρεσία είναι προσωρινά μη διαθέσιμη

Τον Μάιο 2023, η μέση ζητούμενη τιμή για κατοικίες προς πώληση ήταν € 2.352 ανά τ.μ., με μια αύξηση του 10,16% σε σύγκριση με τον Μάιο 2022 (2.135 €/τ.μ.). Τα τελευταία 2 χρόνια, η μέση τιμή στην Ελλάδα έφτασε στο υψηλότερο σημείο τον Μάιο 2023, με μέση τιμή € 2.352 ανά τ.μ.. Η χαμηλότερη ζητούμενη τιμή σημειώθηκε τον Νοέμβριο 2021: για ένα ακίνητο προς πώληση η μέση τιμή ήταν € 2.003 ανά τ.μ.

Μέση τιμή ενοικίαση (€/m²)
Η υπηρεσία είναι προσωρινά μη διαθέσιμη

Στην Μάιο 2023, η μέση ζητούμενη τιμή για κατοικίες προς ενοικίαση ήταν € 9,14 το μήνα ανά τ.μ., με μια αύξηση του 11,87% σε σύγκριση με Μάιο 2022 (€ 8,17 το μήνα ανά τ.μ.). Τα τελευταία 2 χρόνια, η μέση τιμή στην Ελλάδα έφτασε το ηψηλότερο σημείο τον Μάιο 2023, με τιμή € 9,14 ανά τ.μ. Η χαμηλότερη ζητούμενη τιμή σημειώθηκε τον Νοέμβριο 2021: για ένα ακίνητο προς ενοικίαση η μέση ζητούμενη τιμή ήταν € 7,04 το μήνα ανά τ.μ.