• Ελλάδα

Στοιχεία για τις τιμές των ακινήτων στην Ελλάδα

Κατά τον μήνα Μάρτιο 2024, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς πώληση ήταν υψηλότερη στην περιοχή Νησιά Αιγαίου, με € 3.200 ανά τ.μ.. Αντιθέτως, για τα ακίνητα προς πώληση στην περιοχή Θεσσαλία, μόνο € 1.249 ανά τ.μ. είναι η ζητούμενη τιμή, η χαμηλότερη σε όλη την περιοχή Ελλάδα.
Τον ίδιο μήνα, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς ενοικίαση ήταν υψηλότερη στην περιοχή Νομός Αττικής, με € 11,72 το μήνα ανά τ.μ.. Η χαμηλότερη ζητούμενη τιμή αντίστοιχα, σημειώθηκε στην περιοχή Στερεά Ελλάδα, με μόνο € 6,32 το μήνα ανά τ.μ., η χαμηλότερη τιμή σε όλη τη χώρα.

ΝομοίΠώληση(€/m²)Ενοικίαση(€/m²)
Ήπειρος1.5327,89
Θεσσαλία1.2497
Θεσσαλονίκη2.0548,24
Θράκη1.2966,59
Κρήτη2.0578,76
Μακεδονία1.7236,94
Νησιά Αιγαίου3.2008,4
Νησιά Ιονίου2.4588,81
Νομός Αττικής3.00411,72
Πελοπόννησος1.5177,26
Στερεά Ελλάδα1.3176,32

Τάση τιμών των ακινήτων στην Ελλάδα

Το γράφημα δείχνει τη χρονική εξέλιξη των τιμών όλων των τύπων κατοικιών προς πώληση και ενοικίαση στην περιοχή Ελλάδα.

Μέση τιμή πώληση (€/m²)
Η υπηρεσία είναι προσωρινά μη διαθέσιμη

Τον Μάρτιο 2024, η μέση ζητούμενη τιμή για κατοικίες προς πώληση ήταν € 2.514 ανά τ.μ., με μια αύξηση του 8,74% σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2023 (2.312 €/τ.μ.). Τα τελευταία 2 χρόνια, η μέση τιμή στην Ελλάδα έφτασε στο υψηλότερο σημείο τον Μάρτιο 2024, με μέση τιμή € 2.514 ανά τ.μ.. Η χαμηλότερη ζητούμενη τιμή σημειώθηκε τον Μάιο 2022: για ένα ακίνητο προς πώληση η μέση τιμή ήταν € 2.135 ανά τ.μ.

Μέση τιμή ενοικίαση (€/m²)
Η υπηρεσία είναι προσωρινά μη διαθέσιμη

Στην Μάρτιο 2024, η μέση ζητούμενη τιμή για κατοικίες προς ενοικίαση ήταν € 9,80 το μήνα ανά τ.μ., με μια αύξηση του 9,25% σε σύγκριση με Μάρτιο 2023 (€ 8,97 το μήνα ανά τ.μ.). Τα τελευταία 2 χρόνια, η μέση τιμή στην Ελλάδα έφτασε το ηψηλότερο σημείο τον Μάρτιο 2024, με τιμή € 9,80 ανά τ.μ. Η χαμηλότερη ζητούμενη τιμή σημειώθηκε τον Μάιο 2022: για ένα ακίνητο προς ενοικίαση η μέση ζητούμενη τιμή ήταν € 8,17 το μήνα ανά τ.μ.