• Ελλάδα

Στοιχεία για τις τιμές των ακινήτων στην Ελλάδα

Κατά τον μήνα Ιούνιο 2024, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς πώληση ήταν υψηλότερη στην περιοχή Νησιά Αιγαίου, με € 3.221 ανά τ.μ.. Αντιθέτως, για τα ακίνητα προς πώληση στην περιοχή Θεσσαλία, μόνο € 1.256 ανά τ.μ. είναι η ζητούμενη τιμή, η χαμηλότερη σε όλη την περιοχή Ελλάδα.
Τον ίδιο μήνα, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς ενοικίαση ήταν υψηλότερη στην περιοχή Νομός Αττικής, με € 11,93 το μήνα ανά τ.μ.. Η χαμηλότερη ζητούμενη τιμή αντίστοιχα, σημειώθηκε στην περιοχή Στερεά Ελλάδα, με μόνο € 6,51 το μήνα ανά τ.μ., η χαμηλότερη τιμή σε όλη τη χώρα.

ΝομοίΠώληση(€/m²)Ενοικίαση(€/m²)
Ήπειρος1.5498,02
Θεσσαλία1.2567,31
Θεσσαλονίκη2.1118,53
Θράκη1.3206,88
Κρήτη2.1018,89
Μακεδονία1.7687,23
Νησιά Αιγαίου3.2218,75
Νησιά Ιονίου2.4849,93
Νομός Αττικής3.05411,93
Πελοπόννησος1.5507,68
Στερεά Ελλάδα1.3406,51

Τάση τιμών των ακινήτων στην Ελλάδα

Το γράφημα δείχνει τη χρονική εξέλιξη των τιμών όλων των τύπων κατοικιών προς πώληση και ενοικίαση στην περιοχή Ελλάδα.

Μέση τιμή πώληση (€/m²)
Η υπηρεσία είναι προσωρινά μη διαθέσιμη

Κατά την περίοδο Ιούνιο 2024, η μέση ζητούμενη τιμή για κατοικίες προς πώληση ήταν € 2.558 ανά τ.μ., με μια αύξηση του 7,98% σε σύγκριση με την περίοδο Ιούνιο 2023 (2.369 €/τ.μ.). Τα τελευταία 2 έτη, η μέση τιμή στην περιοχή Ελλάδα έφτασε στο υψηλότερο σημείο κατά την περίοδο Ιούνιο 2024, με μέση τιμή € 2.558 ανά τ.μ.. Η χαμηλότερη ζητούμενη τιμή σημειώθηκε κατά την περίοδο Αύγουστο 2022: για ένα ακίνητο προς πώληση η μέση τιμή ήταν € 2.194 ανά τ.μ.

Μέση τιμή ενοικίαση (€/m²)
Η υπηρεσία είναι προσωρινά μη διαθέσιμη

Στην περιοχή Ιούνιο 2024, η μέση ζητούμενη τιμή για κατοικίες προς ενοικίαση ήταν € 10,02 το μήνα ανά τ.μ., με μια αύξηση του 8,68% σε σύγκριση με την περίοδο Ιούνιο 2023 (€ 9,22 το μήνα ανά τ.μ.). Τα τελευταία 2 έτη, η μέση τιμή στην περιοχή Ελλάδα έφτασε το υψηλότερο σημείο κατά την περίοδο Ιούνιο 2024, με τιμή € 10,02 ανά τ.μ. Η χαμηλότερη ζητούμενη τιμή σημειώθηκε κατά την περίοδο Αύγουστο 2022: για ένα ακίνητο προς ενοικίαση η μέση ζητούμενη τιμή ήταν € 8,40 το μήνα ανά τ.μ.