Τιμές ακινήτων στο δήμο Ρόδος

Ο χάρτης δείχνει τις μέσες τιμές κατοικιών στον δήμο Ρόδος. Η περίοδος αναφοράς είναι Ιούνιο 2024.

πώληση

1.857 €/m²

από 1.326 €/τ.μ. έως 2.453 €/τ.μ.

ενοικίαση

9,47 €/m²

από 3,26 €/τ.μ. έως 9,92 €/τ.μ.

Τάση τιμών ακινήτων σε Ρόδος

Το ακόλουθο γράφημα δείχνει την τάση τιμών με την πάροδο του χρόνου όλων ή συγκεκριμένων τύπων κατοικιών Ρόδος, προς πώληση και προς ενοικίαση.

Μέση τιμή πώληση (€/m²)
Η υπηρεσία είναι προσωρινά μη διαθέσιμη

Η μέση τιμή για κατοικίες προς πώληση κατά την περίοδο Ιούνιο 2024, ήταν € 1.857 ανά τ.μ., με μια αύξηση του 15,92% σε σύγκριση με την περίοδο Ιούνιο 2023 (1.602 €/τ.μ.). Τα τελευταία 2 χρόνια, η μέση τιμή στον δήμο Ρόδος έφτασε στο υψηλότερο σημείο τον μήνα Ιούνιο 2024, με μέση τιμή € 1.857 ανά τ.μ. Η χαμηλότερη ζητούμενη τιμή σημειώθηκε κατά την περίοδο Φεβρουάριο 2023: για ένα ακίνητο προς πώληση η μέση ζητούμενη τιμή ήταν € 1.556 ανά τ.μ.

Μέση τιμή ενοικίαση (€/m²)
Η υπηρεσία είναι προσωρινά μη διαθέσιμη

Η μέση τιμή για κατοικίες προς ενοικίαση κατά την περίοδο Ιούνιο 2024, ήταν € 9,47 ανά τ.μ., με μια αύξηση του 14,23% σε σύγκριση με την περίοδο Ιούνιο 2023 (€ 8,29 το μήνα €/τ.μ.). Τα τελευταία 2 χρόνια, η μέση τιμή στον δήμο Ρόδος έφτασε στο υψηλότερο σημείο τον μήνα Ιούνιο 2024, με μέση τιμή € 9,47 ανά τ.μ. Η χαμηλότερη ζητούμενη τιμή σημειώθηκε κατά την περίοδο Αύγουστο 2022: για ένα ακίνητο προς ενοικίαση η μέση ζητούμενη τιμή ήταν € 7,31 το μήνα ανά τ.μ.

Οι τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο στις περιοχές Ρόδος

Κατά τον μήνα Ιούνιο 2024, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς πώληση στην περιοχή Ρόδος ήταν υψηλότερη στην υποπεριοχή Νότια Ρόδος, με € 2.453 ανά τ.μ. Αντιθέτως, η χαμηλότερη τιμή ήταν στην υποπεριοχή Αρχάγγελος με μέσο όρο € 1.326 ανά τ.μ..
Τον ίδιο μήνα, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς ενοικίαση στην περιοχή Ρόδος ήταν υψηλότερη στην υποπεριοχή Αφάντου, με € 9,92 το μήνα ανά τ.μ. Η χαμηλότερη τιμή αντίστοιχα ήταν στην υποπεριοχή Αρχάγγελος με μέσο όρο € 3,26 το μήνα ανά τ.μ.

ΠεριοχέςΠώληση(€/m²)Ενοικίαση(€/m²)
Αρχάγγελος1.3263,26
Ατάβυρος1.3745,34
Αφάντου1.6249,92
Ιαλυσός1.6969,63
Καλλιθέα1.7015,86
Κάμειρος1.5806,02
Λίνδος2.1616,23
Νότια Ρόδος2.4539,86
Πεταλούδες1.6065,95
Χώρα1.9369,75