Τιμές ακινήτων στο δήμο Αιγάλεω

Ο χάρτης δείχνει τις μέσες τιμές κατοικιών στον δήμο Αιγάλεω. Η περίοδος αναφοράς είναι Ιούνιο 2024.

πώληση

1.960 €/m²

από 305 €/τ.μ. έως 2.625 €/τ.μ.

ενοικίαση

9,09 €/m²

από 0,53 €/τ.μ. έως 10,18 €/τ.μ.

Τάση τιμών ακινήτων σε Αιγάλεω

Το ακόλουθο γράφημα δείχνει την τάση τιμών με την πάροδο του χρόνου όλων ή συγκεκριμένων τύπων κατοικιών Αιγάλεω, προς πώληση και προς ενοικίαση.

Μέση τιμή πώληση (€/m²)
Η υπηρεσία είναι προσωρινά μη διαθέσιμη

Η μέση τιμή για κατοικίες προς πώληση κατά την περίοδο Ιούνιο 2024, ήταν € 1.960 ανά τ.μ., με μια αύξηση του 12,13% σε σύγκριση με την περίοδο Ιούνιο 2023 (1.748 €/τ.μ.). Τα τελευταία 2 χρόνια, η μέση τιμή στον δήμο Αιγάλεω έφτασε στο υψηλότερο σημείο τον μήνα Μάιο 2024, με μέση τιμή € 1.965 ανά τ.μ. Η χαμηλότερη ζητούμενη τιμή σημειώθηκε κατά την περίοδο Αύγουστο 2022: για ένα ακίνητο προς πώληση η μέση ζητούμενη τιμή ήταν € 1.618 ανά τ.μ.

Μέση τιμή ενοικίαση (€/m²)
Η υπηρεσία είναι προσωρινά μη διαθέσιμη

Η μέση τιμή για κατοικίες προς ενοικίαση κατά την περίοδο Ιούνιο 2024, ήταν € 9,09 ανά τ.μ., με μια αύξηση του 10,85% σε σύγκριση με την περίοδο Ιούνιο 2023 (€ 8,20 το μήνα €/τ.μ.). Τα τελευταία 2 χρόνια, η μέση τιμή στον δήμο Αιγάλεω έφτασε στο υψηλότερο σημείο τον μήνα Ιούνιο 2024, με μέση τιμή € 9,09 ανά τ.μ. Η χαμηλότερη ζητούμενη τιμή σημειώθηκε κατά την περίοδο Οκτώβριο 2022: για ένα ακίνητο προς ενοικίαση η μέση ζητούμενη τιμή ήταν € 7,74 το μήνα ανά τ.μ.

Οι τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο στις περιοχές Αιγάλεω

Κατά τον μήνα Ιούνιο 2024, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς πώληση στην περιοχή Αιγάλεω ήταν υψηλότερη στην υποπεριοχή ΤΕΙ Αθηνών, με € 2.625 ανά τ.μ. Αντιθέτως, η χαμηλότερη τιμή ήταν στην υποπεριοχή ΤΕΙ Πειραιά με μέσο όρο € 305 ανά τ.μ..
Τον ίδιο μήνα, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς ενοικίαση στην περιοχή Αιγάλεω ήταν υψηλότερη στην υποπεριοχή Νέο Αιγάλεω, με € 10,18 το μήνα ανά τ.μ. Η χαμηλότερη τιμή αντίστοιχα ήταν στην υποπεριοχή Μπαρουτάδικο με μέσο όρο € 0,53 το μήνα ανά τ.μ.