Τιμές ακινήτων στο δήμο Λεωφ. Πατησίων - Λεωφ. Αχαρνών

Ο χάρτης δείχνει τις μέσες τιμές κατοικιών στον δήμο Λεωφ. Πατησίων - Λεωφ. Αχαρνών. Η περίοδος αναφοράς είναι Ιούνιο 2024.

πώληση

1.505 €/m²

από 1.411 €/τ.μ. έως 1.563 €/τ.μ.

ενοικίαση

8,51 €/m²

από 7,94 €/τ.μ. έως 8,90 €/τ.μ.

Τάση τιμών ακινήτων σε Λεωφ. Πατησίων - Λεωφ. Αχαρνών

Το ακόλουθο γράφημα δείχνει την τάση τιμών με την πάροδο του χρόνου όλων ή συγκεκριμένων τύπων κατοικιών Λεωφ. Πατησίων - Λεωφ. Αχαρνών, προς πώληση και προς ενοικίαση.

Μέση τιμή πώληση (€/m²)
Η υπηρεσία είναι προσωρινά μη διαθέσιμη

Η μέση τιμή για κατοικίες προς πώληση κατά την περίοδο Ιούνιο 2024, ήταν € 1.505 ανά τ.μ., με μια αύξηση του 16,22% σε σύγκριση με την περίοδο Ιούνιο 2023 (1.295 €/τ.μ.). Τα τελευταία 2 χρόνια, η μέση τιμή στον δήμο Λεωφ. Πατησίων - Λεωφ. Αχαρνών έφτασε στο υψηλότερο σημείο τον μήνα Ιούνιο 2024, με μέση τιμή € 1.505 ανά τ.μ. Η χαμηλότερη ζητούμενη τιμή σημειώθηκε κατά την περίοδο Αύγουστο 2022: για ένα ακίνητο προς πώληση η μέση ζητούμενη τιμή ήταν € 1.216 ανά τ.μ.

Μέση τιμή ενοικίαση (€/m²)
Η υπηρεσία είναι προσωρινά μη διαθέσιμη

Η μέση τιμή για κατοικίες προς ενοικίαση κατά την περίοδο Ιούνιο 2024, ήταν € 8,51 ανά τ.μ., με μια αύξηση του 12,72% σε σύγκριση με την περίοδο Ιούνιο 2023 (€ 7,55 το μήνα €/τ.μ.). Τα τελευταία 2 χρόνια, η μέση τιμή στον δήμο Λεωφ. Πατησίων - Λεωφ. Αχαρνών έφτασε στο υψηλότερο σημείο τον μήνα Ιούνιο 2024, με μέση τιμή € 8,51 ανά τ.μ. Η χαμηλότερη ζητούμενη τιμή σημειώθηκε κατά την περίοδο Αύγουστο 2022: για ένα ακίνητο προς ενοικίαση η μέση ζητούμενη τιμή ήταν € 6,85 το μήνα ανά τ.μ.

Οι τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο στις περιοχές Λεωφ. Πατησίων - Λεωφ. Αχαρνών

Κατά τον μήνα Ιούνιο 2024, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς πώληση στην περιοχή Λεωφ. Πατησίων - Λεωφ. Αχαρνών ήταν υψηλότερη στην υποπεριοχή Κάτω Πατήσια, με € 1.563 ανά τ.μ. Αντιθέτως, η χαμηλότερη τιμή ήταν στην υποπεριοχή Άγιος Παντελεήμονας με μέσο όρο € 1.411 ανά τ.μ..
Τον ίδιο μήνα, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς ενοικίαση στην περιοχή Λεωφ. Πατησίων - Λεωφ. Αχαρνών ήταν υψηλότερη στην υποπεριοχή Αγ. Μελετίου - Πλ. Βικτωρίας - Μάρνη, με € 8,90 το μήνα ανά τ.μ. Η χαμηλότερη τιμή αντίστοιχα ήταν στην υποπεριοχή Πλατεία Αμερικής με μέσο όρο € 7,94 το μήνα ανά τ.μ.