Τιμές ακινήτων στην περιοχή Κέντρο, Ιστιαία

Ο χάρτης δείχνει τις μέσες τιμές κατοικιών στην περιοχή Κέντρο, Ιστιαία. Η περίοδος αναφοράς είναι Ιούνιο 2024.

πώληση

1.081 €/m²

-

ενοικίαση

4,24 €/m²

-

Τάση τιμών ακινήτων στην περιοχή Κέντρο

Το ακόλουθο γράφημα δείχνει 1 την τάση τιμών με την πάροδο του χρόνου 2 όλων ή συγκεκριμένων τύπων κατοικιών στην περιοχή Κέντρο, προς πώληση και προς ενοικίαση.

Μέση τιμή πώληση (€/m²)
Η υπηρεσία είναι προσωρινά μη διαθέσιμη

Η μέση τιμή για κατοικίες προς πώληση κατά την περίοδο Ιούνιο 2024, ήταν € 1.081 ανά τ.μ., με μια αύξηση του 2,56% σε σύγκριση με την περίοδο Ιούνιο 2023 (1.054 €/τ.μ.). Τα τελευταία 2 χρόνια, η μέση τιμή στην περιοχή Κέντρο έφτασε στο υψηλότερο σημείο τον μήνα Απρίλιο 2024, με μέση τιμή € 1.100 ανά τ.μ. Η χαμηλότερη ζητούμενη τιμή σημειώθηκε κατά την περίοδο Φεβρουάριο 2023: για ένα ακίνητο προς πώληση η μέση ζητούμενη τιμή ήταν € 1.004 ανά τ.μ.

Μέση τιμή ενοικίαση (€/m²)
Η υπηρεσία είναι προσωρινά μη διαθέσιμη

Η μέση τιμή για κατοικίες προς ενοικίαση κατά την περίοδο Ιούνιο 2024, ήταν € 4,24 ανά τ.μ., με μια αύξηση του 371,11% σε σύγκριση με την περίοδο Αύγουστο 2023 (€ 0,90 το μήνα €/τ.μ.). Τα τελευταία 2 χρόνια, η μέση τιμή στην περιοχή Κέντρο έφτασε στο υψηλότερο σημείο τον μήνα Ιούνιο 2024, με μέση τιμή € 4,24 ανά τ.μ. Η χαμηλότερη ζητούμενη τιμή σημειώθηκε κατά την περίοδο Αύγουστο 2023: για ένα ακίνητο προς ενοικίαση η μέση ζητούμενη τιμή ήταν € 0,90 το μήνα ανά τ.μ.