Τιμές ακινήτων στο δήμο Ιστιαία

Ο χάρτης δείχνει τις μέσες τιμές κατοικιών στον δήμο Ιστιαία. Η περίοδος αναφοράς είναι Φεβρουάριο 2023.

πώληση

980 €/m²

από € 263 €/τ.μ. έως € 1.323 €/τ.μ.

ενοικίαση

0,00 €/m²

-

Τάση τιμών ακινήτων σε Ιστιαία

Το ακόλουθο γράφημα δείχνει την τάση τιμών με την πάροδο του χρόνου όλων ή συγκεκριμένων τύπων κατοικιών Ιστιαία, προς πώληση και προς ενοικίαση.

Μέση τιμή πώληση (€/m²)
Η υπηρεσία είναι προσωρινά μη διαθέσιμη

Η μέση τιμή για κατοικίες προς πώληση τον Φεβρουάριο 2023, ήταν € 980 ανά τ.μ., με μια μείωση του 19,67% σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2022 (1.220 €/τ.μ.). Τα τελευταία 2 χρόνια, η μέση τιμή στον δήμο Ιστιαία έφτασε στο υψηλότερο σημείο τον μήνα Αύγουστο 2021, με μέση τιμή € 1.342 ανά τ.μ. Η χαμηλότερη ζητούμενη τιμή σημειώθηκε τον Δεκέμβριο 2022: για ένα ακίνητο προς πώληση η μέση ζητούμενη τιμή ήταν € 974 ανά τ.μ.

Μέση τιμή ενοικίαση (€/m²)
Η υπηρεσία είναι προσωρινά μη διαθέσιμη

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για τις ζητούμενες τιμές ανά τ.μ. για ακίνητα προς ενοικίαση στην πόλη Ιστιαία; για αυτό τον λόγο, σας προτείνουμε να επισκέπτεσθε περιοδικά αυτή τη σελίδα.

Οι τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο στις περιοχές Ιστιαία

Κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2023, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς πώληση στην περιοχή Ιστιαία ήταν υψηλότερη στην υποπεριοχή Γαλατσάδες, με € 1.323 ανά τ.μ. Αντιθέτως, η χαμηλότερη τιμή ήταν στην υποπεριοχή Αβγαριά με μέσο όρο € 263 ανά τ.μ..