Τιμές ακινήτων στο δήμο Ιστιαία

Ο χάρτης δείχνει τις μέσες τιμές κατοικιών στον δήμο Ιστιαία. Η περίοδος αναφοράς είναι Αύγουστο 2023.

πώληση

1.024 €/m²

από 183 €/τ.μ. έως 1.302 €/τ.μ.

ενοικίαση

0,90 €/m²

από 0,90 €/τ.μ. έως 0,90 €/τ.μ.

Τάση τιμών ακινήτων σε Ιστιαία

Το ακόλουθο γράφημα δείχνει την τάση τιμών με την πάροδο του χρόνου όλων ή συγκεκριμένων τύπων κατοικιών Ιστιαία, προς πώληση και προς ενοικίαση.

Μέση τιμή πώληση (€/m²)
Η υπηρεσία είναι προσωρινά μη διαθέσιμη

Η μέση τιμή για κατοικίες προς πώληση τον Αύγουστο 2023, ήταν € 1.024 ανά τ.μ., με μια αύξηση του 4,49% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο 2023 (980 €/τ.μ.). Τα τελευταία 2 χρόνια, η μέση τιμή στον δήμο Ιστιαία έφτασε στο υψηλότερο σημείο τον μήνα Απρίλιο 2022, με μέση τιμή € 1.220 ανά τ.μ. Η χαμηλότερη ζητούμενη τιμή σημειώθηκε τον Δεκέμβριο 2022: για ένα ακίνητο προς πώληση η μέση ζητούμενη τιμή ήταν € 974 ανά τ.μ.

Μέση τιμή ενοικίαση (€/m²)
Η υπηρεσία είναι προσωρινά μη διαθέσιμη

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για τις ζητούμενες τιμές ανά τ.μ. για ακίνητα προς ενοικίαση στην πόλη Ιστιαία; για αυτό τον λόγο, σας προτείνουμε να επισκέπτεσθε περιοδικά αυτή τη σελίδα.

Οι τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο στις περιοχές Ιστιαία

Κατά τον μήνα Αύγουστο 2023, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς πώληση στην περιοχή Ιστιαία ήταν υψηλότερη στην υποπεριοχή Γαλατσάδες, με € 1.302 ανά τ.μ. Αντιθέτως, η χαμηλότερη τιμή ήταν στην υποπεριοχή Βουτάς με μέσο όρο € 183 ανά τ.μ..
Τον ίδιο μήνα, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς ενοικίαση στην περιοχή Ιστιαία ήταν υψηλότερη στην υποπεριοχή Κέντρο, με € 0,90 το μήνα ανά τ.μ. Η χαμηλότερη τιμή αντίστοιχα ήταν στην υποπεριοχή Κέντρο με μέσο όρο € 0,90 το μήνα ανά τ.μ.