Τιμές ακινήτων στο δήμο Κονίστρες

Ο χάρτης δείχνει τις μέσες τιμές κατοικιών στον δήμο Κονίστρες. Η περίοδος αναφοράς είναι Μάρτιο 2024.

πώληση

655 €/m²

από 584 €/τ.μ. έως 628 €/τ.μ.

ενοικίαση

0,00 €/m²

-

Τάση τιμών ακινήτων σε Κονίστρες

Το ακόλουθο γράφημα δείχνει την τάση τιμών με την πάροδο του χρόνου όλων ή συγκεκριμένων τύπων κατοικιών Κονίστρες, προς πώληση και προς ενοικίαση.

Μέση τιμή πώληση (€/m²)
Η υπηρεσία είναι προσωρινά μη διαθέσιμη

Η μέση τιμή για κατοικίες προς πώληση τον Μάρτιο 2024, ήταν € 655 ανά τ.μ., με μια μείωση του 1,21% σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2023 (663 €/τ.μ.). Τα τελευταία 2 χρόνια, η μέση τιμή στον δήμο Κονίστρες έφτασε στο υψηλότερο σημείο τον μήνα Ιούλιο 2023, με μέση τιμή € 678 ανά τ.μ. Η χαμηλότερη ζητούμενη τιμή σημειώθηκε τον Μάιο 2022: για ένα ακίνητο προς πώληση η μέση ζητούμενη τιμή ήταν € 460 ανά τ.μ.

Μέση τιμή ενοικίαση (€/m²)
Η υπηρεσία είναι προσωρινά μη διαθέσιμη

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για τις ζητούμενες τιμές ανά τ.μ. για ακίνητα προς ενοικίαση στην πόλη Κονίστρες; για αυτό τον λόγο, σας προτείνουμε να επισκέπτεσθε περιοδικά αυτή τη σελίδα. Τα τελευταία 2 χρόνια, η μέση τιμή στον δήμο Κονίστρες έφτασε στο υψηλότερο σημείο τον μήνα Δεκέμβριο 2022, με μέση τιμή € 1,62 ανά τ.μ.

Οι τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο στις περιοχές Κονίστρες

Κατά τον μήνα Μάρτιο 2024, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς πώληση στην περιοχή Κονίστρες ήταν υψηλότερη στην υποπεριοχή Κέντρο, με € 628 ανά τ.μ. Αντιθέτως, η χαμηλότερη τιμή ήταν στην υποπεριοχή Βρύση με μέσο όρο € 584 ανά τ.μ..