Τιμές ακινήτων στο δήμο Κονίστρες

Ο χάρτης δείχνει τις μέσες τιμές κατοικιών στον δήμο Κονίστρες. Η περίοδος αναφοράς είναι Φεβρουάριο 2023.

πώληση

644 €/m²

από € 97 €/τ.μ. έως € 629 €/τ.μ.

ενοικίαση

0,26 €/m²

από € 0,26 €/τ.μ. έως € 0,26 €/τ.μ.

Τάση τιμών ακινήτων σε Κονίστρες

Το ακόλουθο γράφημα δείχνει την τάση τιμών με την πάροδο του χρόνου όλων ή συγκεκριμένων τύπων κατοικιών Κονίστρες, προς πώληση και προς ενοικίαση.

Μέση τιμή πώληση (€/m²)
Η υπηρεσία είναι προσωρινά μη διαθέσιμη

Η μέση τιμή για κατοικίες προς πώληση τον Φεβρουάριο 2023, ήταν € 644 ανά τ.μ., με μια αύξηση του 55,56% σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2022 (414 €/τ.μ.). Τα τελευταία 2 χρόνια, η μέση τιμή στον δήμο Κονίστρες έφτασε στο υψηλότερο σημείο τον μήνα Μάιο 2021, με μέση τιμή € 710 ανά τ.μ. Η χαμηλότερη ζητούμενη τιμή σημειώθηκε τον Μάρτιο 2022: για ένα ακίνητο προς πώληση η μέση ζητούμενη τιμή ήταν € 414 ανά τ.μ.

Μέση τιμή ενοικίαση (€/m²)
Η υπηρεσία είναι προσωρινά μη διαθέσιμη

Η μέση τιμή για κατοικίες προς ενοικίαση τον Φεβρουάριο 2023, ήταν € 0,26 το μήνα ανά τ.μ., με μια μείωση του 7,14% σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2022 (€ 0,28 το μήνα ανά τ.μ.). Τα τελευταία 2 χρόνια, η μέση τιμή στον δήμο Κονίστρες έφτασε στο υψηλότερο σημείο τον μήνα Δεκέμβριο 2022, με μέση τιμή € 1,62 ανά τ.μ.

Οι τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο στις περιοχές Κονίστρες

Κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2023, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς πώληση στην περιοχή Κονίστρες ήταν υψηλότερη στην υποπεριοχή Κέντρο, με € 629 ανά τ.μ. Αντιθέτως, η χαμηλότερη τιμή ήταν στην υποπεριοχή Βρύση με μέσο όρο € 97 ανά τ.μ..
Τον ίδιο μήνα, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς ενοικίαση στην περιοχή Κονίστρες ήταν υψηλότερη στην υποπεριοχή Κέντρο, με € 0,26 το μήνα ανά τ.μ. Η χαμηλότερη τιμή αντίστοιχα ήταν στην υποπεριοχή Κέντρο με μέσο όρο € 0,26 το μήνα ανά τ.μ.