Τιμές ακινήτων στην περιοχή Κέντρο, Κονίστρες

Ο χάρτης δείχνει τις μέσες τιμές κατοικιών στην περιοχή Κέντρο, Κονίστρες. Η περίοδος αναφοράς είναι Απρίλιο 2024.

πώληση

672 €/m²

-

ενοικίαση

0,00 €/m²

-

Τάση τιμών ακινήτων στην περιοχή Κέντρο

Το ακόλουθο γράφημα δείχνει 1 την τάση τιμών με την πάροδο του χρόνου 2 όλων ή συγκεκριμένων τύπων κατοικιών στην περιοχή Κέντρο, προς πώληση και προς ενοικίαση.

Μέση τιμή πώληση (€/m²)
Η υπηρεσία είναι προσωρινά μη διαθέσιμη

Η μέση τιμή για κατοικίες προς πώληση τον Απρίλιο 2024, ήταν € 672 ανά τ.μ., με μια αύξηση του 7,69% σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2023 (624 €/τ.μ.). Τα τελευταία 2 χρόνια, η μέση τιμή στην περιοχή Κέντρο έφτασε στο υψηλότερο σημείο τον μήνα Απρίλιο 2024, με μέση τιμή € 672 ανά τ.μ. Η χαμηλότερη ζητούμενη τιμή σημειώθηκε τον Ιούλιο 2022: για ένα ακίνητο προς πώληση η μέση ζητούμενη τιμή ήταν € 71 ανά τ.μ.

Μέση τιμή ενοικίαση (€/m²)
Η υπηρεσία είναι προσωρινά μη διαθέσιμη

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για τις ζητούμενες τιμές ανά τ.μ. για ακίνητα προς ενοικίαση στην πόλη Κέντρο; για αυτό τον λόγο, σας προτείνουμε να επισκέπτεσθε περιοδικά αυτή τη σελίδα. Τα τελευταία 2 χρόνια, η μέση τιμή στην περιοχή Κέντρο έφτασε στο υψηλότερο σημείο τον μήνα Δεκέμβριο 2022, με μέση τιμή € 1,55 ανά τ.μ.