Τιμές ακινήτων στην περιοχή Καρτερές, Λαχανάς

Ο χάρτης δείχνει τις μέσες τιμές κατοικιών στην περιοχή Καρτερές, Λαχανάς. Η περίοδος αναφοράς είναι Αύγουστο 2023.

πώληση

918 €/m²

-

ενοικίαση

0,00 €/m²

-

Τάση τιμών ακινήτων στην περιοχή Καρτερές

Το ακόλουθο γράφημα δείχνει 1 την τάση τιμών με την πάροδο του χρόνου 2 όλων ή συγκεκριμένων τύπων κατοικιών στην περιοχή Καρτερές, προς πώληση και προς ενοικίαση.

Μέση τιμή πώληση (€/m²)
Η υπηρεσία είναι προσωρινά μη διαθέσιμη

Η μέση τιμή για κατοικίες προς πώληση τον Αύγουστο 2023, ήταν € 918 ανά τ.μ., με μια αύξηση του 16,94% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο 2023 (785 €/τ.μ.). Τα τελευταία 2 χρόνια, η μέση τιμή στην περιοχή Καρτερές έφτασε στο υψηλότερο σημείο τον μήνα Αύγουστο 2023, με μέση τιμή € 918 ανά τ.μ. Η χαμηλότερη ζητούμενη τιμή σημειώθηκε τον Ιανουάριο 2023: για ένα ακίνητο προς πώληση η μέση ζητούμενη τιμή ήταν € 775 ανά τ.μ.

Μέση τιμή ενοικίαση (€/m²)
Η υπηρεσία είναι προσωρινά μη διαθέσιμη

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για τις ζητούμενες τιμές ανά τ.μ. για ακίνητα προς ενοικίαση στην πόλη Καρτερές; για αυτό τον λόγο, σας προτείνουμε να επισκέπτεσθε περιοδικά αυτή τη σελίδα.