Τιμες ακινήτων στο νομό Θεσσαλονίκη - Υπόλ. Νομού

Ο χάρτης δείχνει τις μέσες τιμές κατοικιών στην περιφέρεια Θεσσαλονίκη - Υπόλ. Νομού. Η περίοδος αναφοράς είναι Μάρτιο 2024.

πώληση

946 €/m²

από 506 €/τ.μ. έως 1.408 €/τ.μ.

ενοικίαση

4,22 €/m²

από 0,80 €/τ.μ. έως 5,38 €/τ.μ.

Τάση τιμών ακινήτων στην επαρχεία Θεσσαλονίκη - Υπόλ. Νομού

Το γράφημα δείχνει τη χρονική εξέλιξη των τιμών όλων των τύπων κατοικιών προς πώληση και ενοικίαση στην περιοχή Θεσσαλονίκη - Υπόλ. Νομού.

Μέση τιμή πώληση (€/m²)
Η υπηρεσία είναι προσωρινά μη διαθέσιμη

Η μέση τιμή για κατοικίες προς πώληση τον Μάρτιο 2024, ήταν € 946 ανά τ.μ., με μια αύξηση του 8,49% σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2023 (872 €/τ.μ.). Τα τελευταία 2 χρόνια, η μέση τιμή στην περιφέρεια Θεσσαλονίκη - Υπόλ. Νομού έφτασε στο υψηλότερο σημείο τον μήνα Μάρτιο 2024, με μέση τιμή € 946 ανά τ.μ. Η χαμηλότερη ζητούμενη τιμή σημειώθηκε τον Δεκέμβριο 2022: για ένα ακίνητο προς πώληση η μέση ζητούμενη τιμή ήταν € 853 ανά τ.μ.

Μέση τιμή ενοικίαση (€/m²)
Η υπηρεσία είναι προσωρινά μη διαθέσιμη

Η μέση τιμή για κατοικίες προς ενοικίαση τον Μάρτιο 2024, ήταν € 4,22 το μήνα ανά τ.μ., με μια αύξηση του 5,76% σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2023 (€ 3,99 το μήνα ανά τ.μ.). Τα τελευταία 2 χρόνια, η μέση τιμή στην περιφέρεια Θεσσαλονίκη - Υπόλ. Νομού έφτασε στο υψηλότερο σημείο τον μήνα Ιούλιο 2023, με μέση τιμή € 4,26 ανά τ.μ. Η χαμηλότερη ζητούμενη τιμή σημειώθηκε τον Φεβρουάριο 2023: για ένα ακίνητο προς ενοικίαση η μέση ζητούμενη τιμή ήταν € 3,81 το μήνα ανά τ.μ.

Οι τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο στους δήμους της επαρχείας Θεσσαλονίκη - Υπόλ. Νομού

Κατά τον μήνα Μάρτιο 2024, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς πώληση στην περιφέρεια Θεσσαλονίκη - Υπόλ. Νομού ήταν υψηλότερη στον δήμο Άγιος Γεώργιος, με € 1.408 ανά τ.μ. Αντιθέτως, η χαμηλότερη τιμή ήταν στον δήμο Εγνατία με μέσο όρο € 506 ανά τ.μ..
Τον ίδιο μήνα, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς ενοικίαση στην περιφέρεια Θεσσαλονίκη - Υπόλ. Νομού ήταν υψηλότερη στον δήμο Άγιος Γεώργιος, με € 5,38 το μήνα ανά τ.μ. Η χαμηλότερη τιμή αντίστοιχα, ήταν στον δήμο Ρεντίνα με μέσο όρο € 0,80 το μήνα ανά τ.μ.