Τιμές ακινήτων στο δήμο Βερτίσκος

Ο χάρτης δείχνει τις μέσες τιμές κατοικιών στον δήμο Βερτίσκος. Η περίοδος αναφοράς είναι Απρίλιο 2024.

πώληση

747 €/m²

από 495 €/τ.μ. έως 969 €/τ.μ.

ενοικίαση

0,00 €/m²

-

Τάση τιμών ακινήτων σε Βερτίσκος

Το ακόλουθο γράφημα δείχνει την τάση τιμών με την πάροδο του χρόνου όλων ή συγκεκριμένων τύπων κατοικιών Βερτίσκος, προς πώληση και προς ενοικίαση.

Μέση τιμή πώληση (€/m²)
Η υπηρεσία είναι προσωρινά μη διαθέσιμη

Η μέση τιμή για κατοικίες προς πώληση τον Απρίλιο 2024, ήταν € 747 ανά τ.μ., με μια αύξηση του 80,87% σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2023 (413 €/τ.μ.). Τα τελευταία 2 χρόνια, η μέση τιμή στον δήμο Βερτίσκος έφτασε στο υψηλότερο σημείο τον μήνα Απρίλιο 2024, με μέση τιμή € 747 ανά τ.μ. Η χαμηλότερη ζητούμενη τιμή σημειώθηκε τον Δεκέμβριο 2022: για ένα ακίνητο προς πώληση η μέση ζητούμενη τιμή ήταν € 390 ανά τ.μ.

Μέση τιμή ενοικίαση (€/m²)
Η υπηρεσία είναι προσωρινά μη διαθέσιμη

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για τις ζητούμενες τιμές ανά τ.μ. για ακίνητα προς ενοικίαση στην πόλη Βερτίσκος; για αυτό τον λόγο, σας προτείνουμε να επισκέπτεσθε περιοδικά αυτή τη σελίδα.

Οι τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο στις περιοχές Βερτίσκος

Κατά τον μήνα Απρίλιο 2024, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς πώληση στην περιοχή Βερτίσκος ήταν υψηλότερη στην υποπεριοχή Λοφίσκος, με € 969 ανά τ.μ. Αντιθέτως, η χαμηλότερη τιμή ήταν στην υποπεριοχή Κέντρο με μέσο όρο € 495 ανά τ.μ..

ΠεριοχέςΠώληση(€/m²)Ενοικίαση(€/m²)
Κέντρο495-
Λοφίσκος969-
Πέντε Βρύσες840-
Όσσα681-