Τιμές ακινήτων στην περιοχή Άλσος Βεΐκου, Γαλάτσι

Ο χάρτης δείχνει τις μέσες τιμές κατοικιών στην περιοχή Άλσος Βεΐκου, Γαλάτσι. Η περίοδος αναφοράς είναι Αύγουστο 2023.

πώληση

2.398 €/m²

-

ενοικίαση

8,41 €/m²

-

Τάση τιμών ακινήτων στην περιοχή Άλσος Βεΐκου

Το ακόλουθο γράφημα δείχνει 1 την τάση τιμών με την πάροδο του χρόνου 2 όλων ή συγκεκριμένων τύπων κατοικιών στην περιοχή Άλσος Βεΐκου, προς πώληση και προς ενοικίαση.

Μέση τιμή πώληση (€/m²)
Η υπηρεσία είναι προσωρινά μη διαθέσιμη

Η μέση τιμή για κατοικίες προς πώληση τον Αύγουστο 2023, ήταν € 2.398 ανά τ.μ., με μια αύξηση του 8,80% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο 2023 (2.204 €/τ.μ.). Τα τελευταία 2 χρόνια, η μέση τιμή στην περιοχή Άλσος Βεΐκου έφτασε στο υψηλότερο σημείο τον μήνα Ιούλιο 2023, με μέση τιμή € 2.416 ανά τ.μ. Η χαμηλότερη ζητούμενη τιμή σημειώθηκε τον Απρίλιο 2022: για ένα ακίνητο προς πώληση η μέση ζητούμενη τιμή ήταν € 1.923 ανά τ.μ.

Μέση τιμή ενοικίαση (€/m²)
Η υπηρεσία είναι προσωρινά μη διαθέσιμη

Η μέση τιμή για κατοικίες προς ενοικίαση τον Αύγουστο 2023, ήταν € 8,41 το μήνα ανά τ.μ., με μια αύξηση του 2,81% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο 2023 (€ 8,18 το μήνα ανά τ.μ.). Τα τελευταία 2 χρόνια, η μέση τιμή στην περιοχή Άλσος Βεΐκου έφτασε στο υψηλότερο σημείο τον μήνα Οκτώβριο 2022, με μέση τιμή € 8,50 ανά τ.μ. Η χαμηλότερη ζητούμενη τιμή σημειώθηκε τον Σεπτέμβριο 2022: για ένα ακίνητο προς ενοικίαση η μέση ζητούμενη τιμή ήταν € 4,66 το μήνα ανά τ.μ.