Τιμές ακινήτων στο δήμο Γαλάτσι

Ο χάρτης δείχνει τις μέσες τιμές κατοικιών στον δήμο Γαλάτσι. Η περίοδος αναφοράς είναι Απρίλιο 2024.

πώληση

2.378 €/m²

από 2.073 €/τ.μ. έως 2.679 €/τ.μ.

ενοικίαση

8,61 €/m²

από 7,91 €/τ.μ. έως 9,29 €/τ.μ.

Τάση τιμών ακινήτων σε Γαλάτσι

Το ακόλουθο γράφημα δείχνει την τάση τιμών με την πάροδο του χρόνου όλων ή συγκεκριμένων τύπων κατοικιών Γαλάτσι, προς πώληση και προς ενοικίαση.

Μέση τιμή πώληση (€/m²)
Η υπηρεσία είναι προσωρινά μη διαθέσιμη

Η μέση τιμή για κατοικίες προς πώληση τον Απρίλιο 2024, ήταν € 2.378 ανά τ.μ., με μια αύξηση του 19,80% σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2023 (1.985 €/τ.μ.). Τα τελευταία 2 χρόνια, η μέση τιμή στον δήμο Γαλάτσι έφτασε στο υψηλότερο σημείο τον μήνα Απρίλιο 2024, με μέση τιμή € 2.378 ανά τ.μ. Η χαμηλότερη ζητούμενη τιμή σημειώθηκε τον Δεκέμβριο 2022: για ένα ακίνητο προς πώληση η μέση ζητούμενη τιμή ήταν € 1.923 ανά τ.μ.

Μέση τιμή ενοικίαση (€/m²)
Η υπηρεσία είναι προσωρινά μη διαθέσιμη

Η μέση τιμή για κατοικίες προς ενοικίαση τον Απρίλιο 2024, ήταν € 8,61 το μήνα ανά τ.μ., με μια αύξηση του 10,24% σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2023 (€ 7,81 το μήνα ανά τ.μ.). Τα τελευταία 2 χρόνια, η μέση τιμή στον δήμο Γαλάτσι έφτασε στο υψηλότερο σημείο τον μήνα Απρίλιο 2024, με μέση τιμή € 8,61 ανά τ.μ. Η χαμηλότερη ζητούμενη τιμή σημειώθηκε τον Ιούνιο 2022: για ένα ακίνητο προς ενοικίαση η μέση ζητούμενη τιμή ήταν € 7,30 το μήνα ανά τ.μ.

Οι τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο στις περιοχές Γαλάτσι

Κατά τον μήνα Απρίλιο 2024, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς πώληση στην περιοχή Γαλάτσι ήταν υψηλότερη στην υποπεριοχή Άλσος Βεΐκου, με € 2.679 ανά τ.μ. Αντιθέτως, η χαμηλότερη τιμή ήταν στην υποπεριοχή Καραγιαννέικα με μέσο όρο € 2.073 ανά τ.μ..
Τον ίδιο μήνα, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς ενοικίαση στην περιοχή Γαλάτσι ήταν υψηλότερη στην υποπεριοχή Ακτήμονες, με € 9,29 το μήνα ανά τ.μ. Η χαμηλότερη τιμή αντίστοιχα ήταν στην υποπεριοχή Κρητικά με μέσο όρο € 7,91 το μήνα ανά τ.μ.

ΠεριοχέςΠώληση(€/m²)Ενοικίαση(€/m²)
Περιβόλια2.6299,03
Ακτήμονες2.0859,29
Μενιδιάτικα2.2758,45
Λαμπρινή2.3678,44
Καραγιαννέικα2.0738,36
Κρητικά2.3857,91
Άλσος Βεΐκου2.6798,84