Τιμές ακινήτων στο δήμο Γαλάτσι

Ο χάρτης δείχνει τις μέσες τιμές κατοικιών στον δήμο Γαλάτσι. Η περίοδος αναφοράς είναι Αύγουστο 2023.

πώληση

2.109 €/m²

από 1.818 €/τ.μ. έως 2.398 €/τ.μ.

ενοικίαση

8,31 €/m²

από 7,79 €/τ.μ. έως 8,53 €/τ.μ.

Τάση τιμών ακινήτων σε Γαλάτσι

Το ακόλουθο γράφημα δείχνει την τάση τιμών με την πάροδο του χρόνου όλων ή συγκεκριμένων τύπων κατοικιών Γαλάτσι, προς πώληση και προς ενοικίαση.

Μέση τιμή πώληση (€/m²)
Η υπηρεσία είναι προσωρινά μη διαθέσιμη

Η μέση τιμή για κατοικίες προς πώληση τον Αύγουστο 2023, ήταν € 2.109 ανά τ.μ., με μια αύξηση του 7,44% σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2022 (1.963 €/τ.μ.). Τα τελευταία 2 χρόνια, η μέση τιμή στον δήμο Γαλάτσι έφτασε στο υψηλότερο σημείο τον μήνα Αύγουστο 2023, με μέση τιμή € 2.109 ανά τ.μ. Η χαμηλότερη ζητούμενη τιμή σημειώθηκε τον Ιανουάριο 2022: για ένα ακίνητο προς πώληση η μέση ζητούμενη τιμή ήταν € 1.820 ανά τ.μ.

Μέση τιμή ενοικίαση (€/m²)
Η υπηρεσία είναι προσωρινά μη διαθέσιμη

Η μέση τιμή για κατοικίες προς ενοικίαση τον Αύγουστο 2023, ήταν € 8,31 το μήνα ανά τ.μ., με μια αύξηση του 6,95% σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2022 (€ 7,77 το μήνα ανά τ.μ.). Τα τελευταία 2 χρόνια, η μέση τιμή στον δήμο Γαλάτσι έφτασε στο υψηλότερο σημείο τον μήνα Αύγουστο 2023, με μέση τιμή € 8,31 ανά τ.μ. Η χαμηλότερη ζητούμενη τιμή σημειώθηκε τον Ιανουάριο 2022: για ένα ακίνητο προς ενοικίαση η μέση ζητούμενη τιμή ήταν € 6,75 το μήνα ανά τ.μ.

Οι τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο στις περιοχές Γαλάτσι

Κατά τον μήνα Αύγουστο 2023, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς πώληση στην περιοχή Γαλάτσι ήταν υψηλότερη στην υποπεριοχή Άλσος Βεΐκου, με € 2.398 ανά τ.μ. Αντιθέτως, η χαμηλότερη τιμή ήταν στην υποπεριοχή Ακτήμονες με μέσο όρο € 1.818 ανά τ.μ..
Τον ίδιο μήνα, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς ενοικίαση στην περιοχή Γαλάτσι ήταν υψηλότερη στην υποπεριοχή Καραγιαννέικα, με € 8,53 το μήνα ανά τ.μ. Η χαμηλότερη τιμή αντίστοιχα ήταν στην υποπεριοχή Ακτήμονες με μέσο όρο € 7,79 το μήνα ανά τ.μ.

ΠεριοχέςΠώληση(€/m²)Ενοικίαση(€/m²)
Περιβόλια2.2868,51
Ακτήμονες1.8187,79
Μενιδιάτικα2.0868,29
Λαμπρινή2.1298,35
Καραγιαννέικα1.8968,53
Κρητικά2.0428,22
Άλσος Βεΐκου2.3988,41