Τιμές ακινήτων στο δήμο Γαλάτσι

Ο χάρτης δείχνει τις μέσες τιμές κατοικιών στον δήμο Γαλάτσι. Η περίοδος αναφοράς είναι Μάιο 2023.

πώληση

2.010 €/m²

από € 1.827 €/τ.μ. έως € 2.208 €/τ.μ.

ενοικίαση

7,94 €/m²

από € 7,64 €/τ.μ. έως € 8,11 €/τ.μ.

Τάση τιμών ακινήτων σε Γαλάτσι

Το ακόλουθο γράφημα δείχνει την τάση τιμών με την πάροδο του χρόνου όλων ή συγκεκριμένων τύπων κατοικιών Γαλάτσι, προς πώληση και προς ενοικίαση.

Μέση τιμή πώληση (€/m²)
Η υπηρεσία είναι προσωρινά μη διαθέσιμη

Η μέση τιμή για κατοικίες προς πώληση τον Μάιο 2023, ήταν € 2.010 ανά τ.μ., με μια αύξηση του 4,91% σε σύγκριση με τον Μάιο 2022 (1.916 €/τ.μ.). Τα τελευταία 2 χρόνια, η μέση τιμή στον δήμο Γαλάτσι έφτασε στο υψηλότερο σημείο τον μήνα Μάιο 2023, με μέση τιμή € 2.010 ανά τ.μ. Η χαμηλότερη ζητούμενη τιμή σημειώθηκε τον Νοέμβριο 2021: για ένα ακίνητο προς πώληση η μέση ζητούμενη τιμή ήταν € 1.786 ανά τ.μ.

Μέση τιμή ενοικίαση (€/m²)
Η υπηρεσία είναι προσωρινά μη διαθέσιμη

Η μέση τιμή για κατοικίες προς ενοικίαση τον Μάιο 2023, ήταν € 7,94 το μήνα ανά τ.μ., με μια αύξηση του 9,37% σε σύγκριση με τον Μάιο 2022 (€ 7,26 το μήνα ανά τ.μ.). Τα τελευταία 2 χρόνια, η μέση τιμή στον δήμο Γαλάτσι έφτασε στο υψηλότερο σημείο τον μήνα Μάιο 2023, με μέση τιμή € 7,94 ανά τ.μ. Η χαμηλότερη ζητούμενη τιμή σημειώθηκε τον Ιούλιο 2021: για ένα ακίνητο προς ενοικίαση η μέση ζητούμενη τιμή ήταν € 6,16 το μήνα ανά τ.μ.

Οι τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο στις περιοχές Γαλάτσι

Κατά τον μήνα Μάιο 2023, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς πώληση στην περιοχή Γαλάτσι ήταν υψηλότερη στην υποπεριοχή Άλσος Βεΐκου, με € 2.208 ανά τ.μ. Αντιθέτως, η χαμηλότερη τιμή ήταν στην υποπεριοχή Καραγιαννέικα με μέσο όρο € 1.827 ανά τ.μ..
Τον ίδιο μήνα, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς ενοικίαση στην περιοχή Γαλάτσι ήταν υψηλότερη στην υποπεριοχή Περιβόλια, με € 8,11 το μήνα ανά τ.μ. Η χαμηλότερη τιμή αντίστοιχα ήταν στην υποπεριοχή Ακτήμονες με μέσο όρο € 7,64 το μήνα ανά τ.μ.

ΠεριοχέςΠώληση(€/m²)Ενοικίαση(€/m²)
Περιβόλια2.1148,11
Ακτήμονες1.9577,64
Μενιδιάτικα1.9318,05
Λαμπρινή2.0677,89
Καραγιαννέικα1.8278,07
Κρητικά1.8417,99
Άλσος Βεΐκου2.2088,02