Τιμές ακινήτων στην περιοχή Κρητικά, Γαλάτσι

Ο χάρτης δείχνει τις μέσες τιμές κατοικιών στην περιοχή Κρητικά, Γαλάτσι. Η περίοδος αναφοράς είναι Αύγουστο 2023.

πώληση

2.042 €/m²

-

ενοικίαση

8,22 €/m²

-

Τάση τιμών ακινήτων στην περιοχή Κρητικά

Το ακόλουθο γράφημα δείχνει 1 την τάση τιμών με την πάροδο του χρόνου 2 όλων ή συγκεκριμένων τύπων κατοικιών στην περιοχή Κρητικά, προς πώληση και προς ενοικίαση.

Μέση τιμή πώληση (€/m²)
Η υπηρεσία είναι προσωρινά μη διαθέσιμη

Η μέση τιμή για κατοικίες προς πώληση τον Αύγουστο 2023, ήταν € 2.042 ανά τ.μ., με μια αύξηση του 8,56% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2022 (1.881 €/τ.μ.). Τα τελευταία 2 χρόνια, η μέση τιμή στην περιοχή Κρητικά έφτασε στο υψηλότερο σημείο τον μήνα Αύγουστο 2023, με μέση τιμή € 2.042 ανά τ.μ. Η χαμηλότερη ζητούμενη τιμή σημειώθηκε τον Δεκέμβριο 2021: για ένα ακίνητο προς πώληση η μέση ζητούμενη τιμή ήταν € 1.634 ανά τ.μ.

Μέση τιμή ενοικίαση (€/m²)
Η υπηρεσία είναι προσωρινά μη διαθέσιμη

Η μέση τιμή για κατοικίες προς ενοικίαση τον Αύγουστο 2023, ήταν € 8,22 το μήνα ανά τ.μ., με μια αύξηση του 6,34% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2022 (€ 7,73 το μήνα ανά τ.μ.). Τα τελευταία 2 χρόνια, η μέση τιμή στην περιοχή Κρητικά έφτασε στο υψηλότερο σημείο τον μήνα Αύγουστο 2023, με μέση τιμή € 8,22 ανά τ.μ. Η χαμηλότερη ζητούμενη τιμή σημειώθηκε τον Νοέμβριο 2021: για ένα ακίνητο προς ενοικίαση η μέση ζητούμενη τιμή ήταν € 5,90 το μήνα ανά τ.μ.