Τιμές ακινήτων στην περιοχή Μενιδιάτικα, Γαλάτσι

Ο χάρτης δείχνει τις μέσες τιμές κατοικιών στην περιοχή Μενιδιάτικα, Γαλάτσι. Η περίοδος αναφοράς είναι Ιούνιο 2024.

πώληση

2.296 €/m²

-

ενοικίαση

8,87 €/m²

-

Τάση τιμών ακινήτων στην περιοχή Μενιδιάτικα

Το ακόλουθο γράφημα δείχνει 1 την τάση τιμών με την πάροδο του χρόνου 2 όλων ή συγκεκριμένων τύπων κατοικιών στην περιοχή Μενιδιάτικα, προς πώληση και προς ενοικίαση.

Μέση τιμή πώληση (€/m²)
Η υπηρεσία είναι προσωρινά μη διαθέσιμη

Η μέση τιμή για κατοικίες προς πώληση κατά την περίοδο Ιούνιο 2024, ήταν € 2.296 ανά τ.μ., με μια αύξηση του 16,67% σε σύγκριση με την περίοδο Ιούνιο 2023 (1.968 €/τ.μ.). Τα τελευταία 2 χρόνια, η μέση τιμή στην περιοχή Μενιδιάτικα έφτασε στο υψηλότερο σημείο τον μήνα Ιούνιο 2024, με μέση τιμή € 2.296 ανά τ.μ. Η χαμηλότερη ζητούμενη τιμή σημειώθηκε κατά την περίοδο Σεπτέμβριο 2022: για ένα ακίνητο προς πώληση η μέση ζητούμενη τιμή ήταν € 1.854 ανά τ.μ.

Μέση τιμή ενοικίαση (€/m²)
Η υπηρεσία είναι προσωρινά μη διαθέσιμη

Η μέση τιμή για κατοικίες προς ενοικίαση κατά την περίοδο Ιούνιο 2024, ήταν € 8,87 ανά τ.μ., με μια αύξηση του 8,17% σε σύγκριση με την περίοδο Ιούνιο 2023 (€ 8,20 το μήνα €/τ.μ.). Τα τελευταία 2 χρόνια, η μέση τιμή στην περιοχή Μενιδιάτικα έφτασε στο υψηλότερο σημείο τον μήνα Ιούνιο 2024, με μέση τιμή € 8,87 ανά τ.μ. Η χαμηλότερη ζητούμενη τιμή σημειώθηκε κατά την περίοδο Αύγουστο 2022: για ένα ακίνητο προς ενοικίαση η μέση ζητούμενη τιμή ήταν € 7,11 το μήνα ανά τ.μ.