Τιμές ακινήτων στην περιοχή Αλσούπολη, Νέα Ιωνία

Ο χάρτης δείχνει τις μέσες τιμές κατοικιών στην περιοχή Αλσούπολη, Νέα Ιωνία. Η περίοδος αναφοράς είναι Αύγουστο 2023.

πώληση

2.433 €/m²

-

ενοικίαση

9,96 €/m²

-

Τάση τιμών ακινήτων στην περιοχή Αλσούπολη

Το ακόλουθο γράφημα δείχνει 1 την τάση τιμών με την πάροδο του χρόνου 2 όλων ή συγκεκριμένων τύπων κατοικιών στην περιοχή Αλσούπολη, προς πώληση και προς ενοικίαση.

Μέση τιμή πώληση (€/m²)
Η υπηρεσία είναι προσωρινά μη διαθέσιμη

Η μέση τιμή για κατοικίες προς πώληση τον Αύγουστο 2023, ήταν € 2.433 ανά τ.μ., με μια αύξηση του 3,44% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2022 (2.352 €/τ.μ.). Τα τελευταία 2 χρόνια, η μέση τιμή στην περιοχή Αλσούπολη έφτασε στο υψηλότερο σημείο τον μήνα Απρίλιο 2023, με μέση τιμή € 2.469 ανά τ.μ. Η χαμηλότερη ζητούμενη τιμή σημειώθηκε τον Νοέμβριο 2021: για ένα ακίνητο προς πώληση η μέση ζητούμενη τιμή ήταν € 1.903 ανά τ.μ.

Μέση τιμή ενοικίαση (€/m²)
Η υπηρεσία είναι προσωρινά μη διαθέσιμη

Η μέση τιμή για κατοικίες προς ενοικίαση τον Αύγουστο 2023, ήταν € 9,96 το μήνα ανά τ.μ., με μια μείωση του 4,60% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2022 (€ 10,44 το μήνα ανά τ.μ.). Τα τελευταία 2 χρόνια, η μέση τιμή στην περιοχή Αλσούπολη έφτασε στο υψηλότερο σημείο τον μήνα Οκτώβριο 2022, με μέση τιμή € 11,07 ανά τ.μ. Η χαμηλότερη ζητούμενη τιμή σημειώθηκε τον Μάρτιο 2022: για ένα ακίνητο προς ενοικίαση η μέση ζητούμενη τιμή ήταν € 5,94 το μήνα ανά τ.μ.