Τιμές ακινήτων στην περιοχή Αλσούπολη, Νέα Ιωνία

Ο χάρτης δείχνει τις μέσες τιμές κατοικιών στην περιοχή Αλσούπολη, Νέα Ιωνία. Η περίοδος αναφοράς είναι Ιούνιο 2024.

πώληση

2.347 €/m²

-

ενοικίαση

10,59 €/m²

-

Τάση τιμών ακινήτων στην περιοχή Αλσούπολη

Το ακόλουθο γράφημα δείχνει 1 την τάση τιμών με την πάροδο του χρόνου 2 όλων ή συγκεκριμένων τύπων κατοικιών στην περιοχή Αλσούπολη, προς πώληση και προς ενοικίαση.

Μέση τιμή πώληση (€/m²)
Η υπηρεσία είναι προσωρινά μη διαθέσιμη

Η μέση τιμή για κατοικίες προς πώληση κατά την περίοδο Ιούνιο 2024, ήταν € 2.347 ανά τ.μ., με μια μείωση του 3,73% σε σύγκριση με την περίοδο Ιούνιο 2023 (2.438 €/τ.μ.). Τα τελευταία 2 χρόνια, η μέση τιμή στην περιοχή Αλσούπολη έφτασε στο υψηλότερο σημείο τον μήνα Απρίλιο 2023, με μέση τιμή € 2.469 ανά τ.μ. Η χαμηλότερη ζητούμενη τιμή σημειώθηκε κατά την περίοδο Αύγουστο 2022: για ένα ακίνητο προς πώληση η μέση ζητούμενη τιμή ήταν € 2.319 ανά τ.μ.

Μέση τιμή ενοικίαση (€/m²)
Η υπηρεσία είναι προσωρινά μη διαθέσιμη

Η μέση τιμή για κατοικίες προς ενοικίαση κατά την περίοδο Ιούνιο 2024, ήταν € 10,59 ανά τ.μ., με μια αύξηση του 4,54% σε σύγκριση με την περίοδο Ιούνιο 2023 (€ 10,13 το μήνα €/τ.μ.). Τα τελευταία 2 χρόνια, η μέση τιμή στην περιοχή Αλσούπολη έφτασε στο υψηλότερο σημείο τον μήνα Οκτώβριο 2022, με μέση τιμή € 11,07 ανά τ.μ. Η χαμηλότερη ζητούμενη τιμή σημειώθηκε κατά την περίοδο Μάρτιο 2023: για ένα ακίνητο προς ενοικίαση η μέση ζητούμενη τιμή ήταν € 9,87 το μήνα ανά τ.μ.