Τιμές ακινήτων στο δήμο Νέα Ιωνία

Ο χάρτης δείχνει τις μέσες τιμές κατοικιών στον δήμο Νέα Ιωνία. Η περίοδος αναφοράς είναι Απρίλιο 2024.

πώληση

2.302 €/m²

από 1.717 €/τ.μ. έως 2.723 €/τ.μ.

ενοικίαση

8,98 €/m²

από 2,48 €/τ.μ. έως 10,51 €/τ.μ.

Τάση τιμών ακινήτων σε Νέα Ιωνία

Το ακόλουθο γράφημα δείχνει την τάση τιμών με την πάροδο του χρόνου όλων ή συγκεκριμένων τύπων κατοικιών Νέα Ιωνία, προς πώληση και προς ενοικίαση.

Μέση τιμή πώληση (€/m²)
Η υπηρεσία είναι προσωρινά μη διαθέσιμη

Η μέση τιμή για κατοικίες προς πώληση τον Απρίλιο 2024, ήταν € 2.302 ανά τ.μ., με μια αύξηση του 4,02% σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2023 (2.213 €/τ.μ.). Τα τελευταία 2 χρόνια, η μέση τιμή στον δήμο Νέα Ιωνία έφτασε στο υψηλότερο σημείο τον μήνα Αύγουστο 2023, με μέση τιμή € 2.332 ανά τ.μ. Η χαμηλότερη ζητούμενη τιμή σημειώθηκε τον Ιούνιο 2022: για ένα ακίνητο προς πώληση η μέση ζητούμενη τιμή ήταν € 1.910 ανά τ.μ.

Μέση τιμή ενοικίαση (€/m²)
Η υπηρεσία είναι προσωρινά μη διαθέσιμη

Η μέση τιμή για κατοικίες προς ενοικίαση τον Απρίλιο 2024, ήταν € 8,98 το μήνα ανά τ.μ., με μια αύξηση του 6,52% σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2023 (€ 8,43 το μήνα ανά τ.μ.). Τα τελευταία 2 χρόνια, η μέση τιμή στον δήμο Νέα Ιωνία έφτασε στο υψηλότερο σημείο τον μήνα Απρίλιο 2024, με μέση τιμή € 8,98 ανά τ.μ. Η χαμηλότερη ζητούμενη τιμή σημειώθηκε τον Οκτώβριο 2022: για ένα ακίνητο προς ενοικίαση η μέση ζητούμενη τιμή ήταν € 7,87 το μήνα ανά τ.μ.

Οι τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο στις περιοχές Νέα Ιωνία

Κατά τον μήνα Απρίλιο 2024, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς πώληση στην περιοχή Νέα Ιωνία ήταν υψηλότερη στην υποπεριοχή Σαφράμπολη, με € 2.723 ανά τ.μ. Αντιθέτως, η χαμηλότερη τιμή ήταν στην υποπεριοχή Λαζάρου με μέσο όρο € 1.717 ανά τ.μ..
Τον ίδιο μήνα, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς ενοικίαση στην περιοχή Νέα Ιωνία ήταν υψηλότερη στην υποπεριοχή Αλσούπολη, με € 10,51 το μήνα ανά τ.μ. Η χαμηλότερη τιμή αντίστοιχα ήταν στην υποπεριοχή Άγιοι Ανάργυροι με μέσο όρο € 2,48 το μήνα ανά τ.μ.

ΠεριοχέςΠώληση(€/m²)Ενοικίαση(€/m²)
Κέντρο1.8529,22
Περισσός2.1969,12
Σαφράμπολη2.7233,36
Λαζάρου1.7178,43
Κάκκαβας2.1638,86
Άνω Καλογρέζα2.3889,15
Νεόκτιστα2.5767,5
Ινέπολη2.6268,74
Κάτω Καλογρέζα2.5648,17
ΒΙΟΠΑ1.873-
Αλσούπολη2.34810,51
Ελευθερούπολη2.2868,78
Νεάπολη2.5557,66
Άγιοι Ανάργυροι2.5622,48