Τιμές ακινήτων στο δήμο Νέα Ιωνία

Ο χάρτης δείχνει τις μέσες τιμές κατοικιών στον δήμο Νέα Ιωνία. Η περίοδος αναφοράς είναι Μάιο 2023.

πώληση

2.229 €/m²

από € 1.936 €/τ.μ. έως € 2.503 €/τ.μ.

ενοικίαση

8,44 €/m²

από € 3,65 €/τ.μ. έως € 10,16 €/τ.μ.

Τάση τιμών ακινήτων σε Νέα Ιωνία

Το ακόλουθο γράφημα δείχνει την τάση τιμών με την πάροδο του χρόνου όλων ή συγκεκριμένων τύπων κατοικιών Νέα Ιωνία, προς πώληση και προς ενοικίαση.

Μέση τιμή πώληση (€/m²)
Η υπηρεσία είναι προσωρινά μη διαθέσιμη

Η μέση τιμή για κατοικίες προς πώληση τον Μάιο 2023, ήταν € 2.229 ανά τ.μ., με μια αύξηση του 17,87% σε σύγκριση με τον Μάιο 2022 (1.891 €/τ.μ.). Τα τελευταία 2 χρόνια, η μέση τιμή στον δήμο Νέα Ιωνία έφτασε στο υψηλότερο σημείο τον μήνα Μάιο 2023, με μέση τιμή € 2.229 ανά τ.μ. Η χαμηλότερη ζητούμενη τιμή σημειώθηκε τον Ιούλιο 2021: για ένα ακίνητο προς πώληση η μέση ζητούμενη τιμή ήταν € 1.714 ανά τ.μ.

Μέση τιμή ενοικίαση (€/m²)
Η υπηρεσία είναι προσωρινά μη διαθέσιμη

Η μέση τιμή για κατοικίες προς ενοικίαση τον Μάιο 2023, ήταν € 8,44 το μήνα ανά τ.μ., με μια αύξηση του 7,65% σε σύγκριση με τον Μάιο 2022 (€ 7,84 το μήνα ανά τ.μ.). Τα τελευταία 2 χρόνια, η μέση τιμή στον δήμο Νέα Ιωνία έφτασε στο υψηλότερο σημείο τον μήνα Μάιο 2023, με μέση τιμή € 8,44 ανά τ.μ. Η χαμηλότερη ζητούμενη τιμή σημειώθηκε τον Ιούλιο 2021: για ένα ακίνητο προς ενοικίαση η μέση ζητούμενη τιμή ήταν € 6,60 το μήνα ανά τ.μ.

Οι τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο στις περιοχές Νέα Ιωνία

Κατά τον μήνα Μάιο 2023, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς πώληση στην περιοχή Νέα Ιωνία ήταν υψηλότερη στην υποπεριοχή Νεάπολη, με € 2.503 ανά τ.μ. Αντιθέτως, η χαμηλότερη τιμή ήταν στην υποπεριοχή Περισσός με μέσο όρο € 1.936 ανά τ.μ..
Τον ίδιο μήνα, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς ενοικίαση στην περιοχή Νέα Ιωνία ήταν υψηλότερη στην υποπεριοχή Αλσούπολη, με € 10,16 το μήνα ανά τ.μ. Η χαμηλότερη τιμή αντίστοιχα ήταν στην υποπεριοχή Ινέπολη με μέσο όρο € 3,65 το μήνα ανά τ.μ.

ΠεριοχέςΠώληση(€/m²)Ενοικίαση(€/m²)
Κέντρο1.9388,79
Περισσός1.9367,97
Σαφράμπολη2.4449,15
Λαζάρου2.2598,1
Κάκκαβας2.3659,21
Άνω Καλογρέζα2.2897,7
Νεόκτιστα2.2268,19
Ινέπολη2.4653,65
Κάτω Καλογρέζα2.4217,07
ΒΙΟΠΑ1.9693,98
Αλσούπολη2.44910,16
Ελευθερούπολη2.2779,04
Νεάπολη2.5037,09
Άγιοι Ανάργυροι2.0177,96