Τιμές ακινήτων στην περιοχή Κέντρο, Νέα Ιωνία

Ο χάρτης δείχνει τις μέσες τιμές κατοικιών στην περιοχή Κέντρο, Νέα Ιωνία. Η περίοδος αναφοράς είναι Αύγουστο 2023.

πώληση

1.977 €/m²

-

ενοικίαση

8,55 €/m²

-

Τάση τιμών ακινήτων στην περιοχή Κέντρο

Το ακόλουθο γράφημα δείχνει 1 την τάση τιμών με την πάροδο του χρόνου 2 όλων ή συγκεκριμένων τύπων κατοικιών στην περιοχή Κέντρο, προς πώληση και προς ενοικίαση.

Μέση τιμή πώληση (€/m²)
Η υπηρεσία είναι προσωρινά μη διαθέσιμη

Η μέση τιμή για κατοικίες προς πώληση τον Αύγουστο 2023, ήταν € 1.977 ανά τ.μ., με μια αύξηση του 16,36% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2022 (1.699 €/τ.μ.). Τα τελευταία 2 χρόνια, η μέση τιμή στην περιοχή Κέντρο έφτασε στο υψηλότερο σημείο τον μήνα Ιούνιο 2023, με μέση τιμή € 2.001 ανά τ.μ. Η χαμηλότερη ζητούμενη τιμή σημειώθηκε τον Μάρτιο 2022: για ένα ακίνητο προς πώληση η μέση ζητούμενη τιμή ήταν € 1.562 ανά τ.μ.

Μέση τιμή ενοικίαση (€/m²)
Η υπηρεσία είναι προσωρινά μη διαθέσιμη

Η μέση τιμή για κατοικίες προς ενοικίαση τον Αύγουστο 2023, ήταν € 8,55 το μήνα ανά τ.μ., με μια αύξηση του 7,28% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2022 (€ 7,97 το μήνα ανά τ.μ.). Τα τελευταία 2 χρόνια, η μέση τιμή στην περιοχή Κέντρο έφτασε στο υψηλότερο σημείο τον μήνα Μάιο 2023, με μέση τιμή € 8,79 ανά τ.μ. Η χαμηλότερη ζητούμενη τιμή σημειώθηκε τον Νοέμβριο 2021: για ένα ακίνητο προς ενοικίαση η μέση ζητούμενη τιμή ήταν € 7,12 το μήνα ανά τ.μ.