Τιμές ακινήτων στην περιοχή Λαζάρου, Νέα Ιωνία

Ο χάρτης δείχνει τις μέσες τιμές κατοικιών στην περιοχή Λαζάρου, Νέα Ιωνία. Η περίοδος αναφοράς είναι Αύγουστο 2023.

πώληση

2.542 €/m²

-

ενοικίαση

7,95 €/m²

-

Τάση τιμών ακινήτων στην περιοχή Λαζάρου

Το ακόλουθο γράφημα δείχνει 1 την τάση τιμών με την πάροδο του χρόνου 2 όλων ή συγκεκριμένων τύπων κατοικιών στην περιοχή Λαζάρου, προς πώληση και προς ενοικίαση.

Μέση τιμή πώληση (€/m²)
Η υπηρεσία είναι προσωρινά μη διαθέσιμη

Η μέση τιμή για κατοικίες προς πώληση τον Αύγουστο 2023, ήταν € 2.542 ανά τ.μ., με μια αύξηση του 66,14% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2022 (1.530 €/τ.μ.). Τα τελευταία 2 χρόνια, η μέση τιμή στην περιοχή Λαζάρου έφτασε στο υψηλότερο σημείο τον μήνα Αύγουστο 2023, με μέση τιμή € 2.542 ανά τ.μ. Η χαμηλότερη ζητούμενη τιμή σημειώθηκε τον Δεκέμβριο 2021: για ένα ακίνητο προς πώληση η μέση ζητούμενη τιμή ήταν € 1.289 ανά τ.μ.

Μέση τιμή ενοικίαση (€/m²)
Η υπηρεσία είναι προσωρινά μη διαθέσιμη

Η μέση τιμή για κατοικίες προς ενοικίαση τον Αύγουστο 2023, ήταν € 7,95 το μήνα ανά τ.μ., με μια αύξηση του 9,05% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2022 (€ 7,29 το μήνα ανά τ.μ.). Τα τελευταία 2 χρόνια, η μέση τιμή στην περιοχή Λαζάρου έφτασε στο υψηλότερο σημείο τον μήνα Ιούλιο 2023, με μέση τιμή € 8,11 ανά τ.μ. Η χαμηλότερη ζητούμενη τιμή σημειώθηκε τον Νοέμβριο 2021: για ένα ακίνητο προς ενοικίαση η μέση ζητούμενη τιμή ήταν € 5,69 το μήνα ανά τ.μ.