Τιμές ακινήτων στην περιοχή Νεόκτιστα, Νέα Ιωνία

Ο χάρτης δείχνει τις μέσες τιμές κατοικιών στην περιοχή Νεόκτιστα, Νέα Ιωνία. Η περίοδος αναφοράς είναι Αύγουστο 2023.

πώληση

2.331 €/m²

-

ενοικίαση

8,11 €/m²

-

Τάση τιμών ακινήτων στην περιοχή Νεόκτιστα

Το ακόλουθο γράφημα δείχνει 1 την τάση τιμών με την πάροδο του χρόνου 2 όλων ή συγκεκριμένων τύπων κατοικιών στην περιοχή Νεόκτιστα, προς πώληση και προς ενοικίαση.

Μέση τιμή πώληση (€/m²)
Η υπηρεσία είναι προσωρινά μη διαθέσιμη

Η μέση τιμή για κατοικίες προς πώληση τον Αύγουστο 2023, ήταν € 2.331 ανά τ.μ., με μια αύξηση του 31,92% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2022 (1.767 €/τ.μ.). Τα τελευταία 2 χρόνια, η μέση τιμή στην περιοχή Νεόκτιστα έφτασε στο υψηλότερο σημείο τον μήνα Αύγουστο 2023, με μέση τιμή € 2.331 ανά τ.μ. Η χαμηλότερη ζητούμενη τιμή σημειώθηκε τον Φεβρουάριο 2022: για ένα ακίνητο προς πώληση η μέση ζητούμενη τιμή ήταν € 1.698 ανά τ.μ.

Μέση τιμή ενοικίαση (€/m²)
Η υπηρεσία είναι προσωρινά μη διαθέσιμη

Η μέση τιμή για κατοικίες προς ενοικίαση τον Αύγουστο 2023, ήταν € 8,11 το μήνα ανά τ.μ., με μια αύξηση του 90,38% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2022 (€ 4,26 το μήνα ανά τ.μ.). Τα τελευταία 2 χρόνια, η μέση τιμή στην περιοχή Νεόκτιστα έφτασε στο υψηλότερο σημείο τον μήνα Μάρτιο 2022, με μέση τιμή € 8,83 ανά τ.μ. Η χαμηλότερη ζητούμενη τιμή σημειώθηκε τον Αύγουστο 2022: για ένα ακίνητο προς ενοικίαση η μέση ζητούμενη τιμή ήταν € 3,10 το μήνα ανά τ.μ.