Τιμές ακινήτων στην περιοχή Νεόκτιστα, Νέα Ιωνία

Ο χάρτης δείχνει τις μέσες τιμές κατοικιών στην περιοχή Νεόκτιστα, Νέα Ιωνία. Η περίοδος αναφοράς είναι Ιούνιο 2024.

πώληση

2.532 €/m²

-

ενοικίαση

7,57 €/m²

-

Τάση τιμών ακινήτων στην περιοχή Νεόκτιστα

Το ακόλουθο γράφημα δείχνει 1 την τάση τιμών με την πάροδο του χρόνου 2 όλων ή συγκεκριμένων τύπων κατοικιών στην περιοχή Νεόκτιστα, προς πώληση και προς ενοικίαση.

Μέση τιμή πώληση (€/m²)
Η υπηρεσία είναι προσωρινά μη διαθέσιμη

Η μέση τιμή για κατοικίες προς πώληση κατά την περίοδο Ιούνιο 2024, ήταν € 2.532 ανά τ.μ., με μια αύξηση του 11,84% σε σύγκριση με την περίοδο Ιούνιο 2023 (2.264 €/τ.μ.). Τα τελευταία 2 χρόνια, η μέση τιμή στην περιοχή Νεόκτιστα έφτασε στο υψηλότερο σημείο τον μήνα Μάρτιο 2024, με μέση τιμή € 2.649 ανά τ.μ. Η χαμηλότερη ζητούμενη τιμή σημειώθηκε κατά την περίοδο Σεπτέμβριο 2022: για ένα ακίνητο προς πώληση η μέση ζητούμενη τιμή ήταν € 1.767 ανά τ.μ.

Μέση τιμή ενοικίαση (€/m²)
Η υπηρεσία είναι προσωρινά μη διαθέσιμη

Η μέση τιμή για κατοικίες προς ενοικίαση κατά την περίοδο Ιούνιο 2024, ήταν € 7,57 ανά τ.μ., με μια μείωση του 6,54% σε σύγκριση με την περίοδο Ιούνιο 2023 (€ 8,10 το μήνα €/τ.μ.). Τα τελευταία 2 χρόνια, η μέση τιμή στην περιοχή Νεόκτιστα έφτασε στο υψηλότερο σημείο τον μήνα Μάιο 2023, με μέση τιμή € 8,19 ανά τ.μ. Η χαμηλότερη ζητούμενη τιμή σημειώθηκε κατά την περίοδο Αύγουστο 2022: για ένα ακίνητο προς ενοικίαση η μέση ζητούμενη τιμή ήταν € 3,10 το μήνα ανά τ.μ.