Τιμές ακινήτων στην περιοχή Σαφράμπολη, Νέα Ιωνία

Ο χάρτης δείχνει τις μέσες τιμές κατοικιών στην περιοχή Σαφράμπολη, Νέα Ιωνία. Η περίοδος αναφοράς είναι Μάιο 2024.

πώληση

2.695 €/m²

-

ενοικίαση

4,91 €/m²

-

Τάση τιμών ακινήτων στην περιοχή Σαφράμπολη

Το ακόλουθο γράφημα δείχνει 1 την τάση τιμών με την πάροδο του χρόνου 2 όλων ή συγκεκριμένων τύπων κατοικιών στην περιοχή Σαφράμπολη, προς πώληση και προς ενοικίαση.

Μέση τιμή πώληση (€/m²)
Η υπηρεσία είναι προσωρινά μη διαθέσιμη

Η μέση τιμή για κατοικίες προς πώληση τον Μάιο 2024, ήταν € 2.695 ανά τ.μ., με μια αύξηση του 10,27% σε σύγκριση με τον Μάιο 2023 (2.444 €/τ.μ.). Τα τελευταία 2 χρόνια, η μέση τιμή στην περιοχή Σαφράμπολη έφτασε στο υψηλότερο σημείο τον μήνα Μάρτιο 2024, με μέση τιμή € 2.752 ανά τ.μ. Η χαμηλότερη ζητούμενη τιμή σημειώθηκε τον Ιούλιο 2022: για ένα ακίνητο προς πώληση η μέση ζητούμενη τιμή ήταν € 1.799 ανά τ.μ.

Μέση τιμή ενοικίαση (€/m²)
Η υπηρεσία είναι προσωρινά μη διαθέσιμη

Η μέση τιμή για κατοικίες προς ενοικίαση τον Μάιο 2024, ήταν € 4,91 το μήνα ανά τ.μ., με μια μείωση του 46,34% σε σύγκριση με τον Μάιο 2023 (€ 9,15 το μήνα ανά τ.μ.). Τα τελευταία 2 χρόνια, η μέση τιμή στην περιοχή Σαφράμπολη έφτασε στο υψηλότερο σημείο τον μήνα Ιούλιο 2023, με μέση τιμή € 9,90 ανά τ.μ. Η χαμηλότερη ζητούμενη τιμή σημειώθηκε τον Μάρτιο 2024: για ένα ακίνητο προς ενοικίαση η μέση ζητούμενη τιμή ήταν € 2,43 το μήνα ανά τ.μ.