Τιμές ακινήτων στην περιοχή Πέντε Βρύσες, Βερτίσκος

Ο χάρτης δείχνει τις μέσες τιμές κατοικιών στην περιοχή Πέντε Βρύσες, Βερτίσκος. Η περίοδος αναφοράς είναι Απρίλιο 2024.

πώληση

840 €/m²

-

ενοικίαση

0,00 €/m²

-

Τάση τιμών ακινήτων στην περιοχή Πέντε Βρύσες

Το ακόλουθο γράφημα δείχνει 1 την τάση τιμών με την πάροδο του χρόνου 2 όλων ή συγκεκριμένων τύπων κατοικιών στην περιοχή Πέντε Βρύσες, προς πώληση και προς ενοικίαση.

Μέση τιμή πώληση (€/m²)
Η υπηρεσία είναι προσωρινά μη διαθέσιμη

Η μέση τιμή για κατοικίες προς πώληση τον Απρίλιο 2024, ήταν € 840 ανά τ.μ., με μια αύξηση του 1.348,28% σε σύγκριση με τον Μάιο 2023 (58 €/τ.μ.). Τα τελευταία 2 χρόνια, η μέση τιμή στην περιοχή Πέντε Βρύσες έφτασε στο υψηλότερο σημείο τον μήνα Απρίλιο 2024, με μέση τιμή € 840 ανά τ.μ. Η χαμηλότερη ζητούμενη τιμή σημειώθηκε τον Μάιο 2023: για ένα ακίνητο προς πώληση η μέση ζητούμενη τιμή ήταν € 58 ανά τ.μ.

Μέση τιμή ενοικίαση (€/m²)
Η υπηρεσία είναι προσωρινά μη διαθέσιμη

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για τις ζητούμενες τιμές ανά τ.μ. για ακίνητα προς ενοικίαση στην πόλη Πέντε Βρύσες; για αυτό τον λόγο, σας προτείνουμε να επισκέπτεσθε περιοδικά αυτή τη σελίδα.